Skelbiami naujos redakcijos kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašų projektai ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aukštesniojo lygio (turinio aspektu) kandidatų darbų pavyzdžiai

Įgyvendinant Nacionalinio egzaminų centro projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ sukurti ir patikslinti mokomųjų dalykų (matematikos, užsienio kalbų, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, geografijos ir informacinių technologijų) kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašų projektai su užduočių pavyzdžiais. Pateikiami užduočių pavyzdžiai yra tik aprašytų gebėjimų, priskirtų patenkinamam, pagrindiniam ir aukštesniajam lygiui, iliustracijos.

Mokinių pasiekimų lygių aprašas reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo pasiekimų lygius, kriterinių ribų tarp pasiekimų lygių skaitinių reikšmių nustatymą ir valstybinių brandos egzaminų įvertinimų balais apskaičiavimą.

Kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašų projektus ir aprašų projektus su užduočių pavyzdžiais rasite

Brandos egzaminai → Mokomieji dalykai.

Kuriant kriterinio vertinimo pasiekimų lygių aprašų struktūrą, priskiriant gebėjimų grupėms ir skirtingiems pasiekimų lygiams, aprašant jų aprėptį ir atrenkant užduočių pavyzdžius, buvo vadovautasi mokomųjų dalykų egzaminų programomis, ankstesnių metų brandos egzaminų užduotimis ir jų statistinėmis bei kokybinėmis analizėmis, taip pat atsižvelgta į valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų per informavimo seminarus teiktas pastabas.

Norime atkreipti dėmesį, kad patenkinamame lygyje aprašyti gebėjimai (žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) užduotyse perteikiami per paprastesnius, kasdienius, standartinius kontekstus ir situacijas. O aukštesniajame pasiekimų lygyje aprašyti gebėjimai (žinios ir supratimas, taikymas, problemų sprendimas ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai) užduotyse perteikiami per sudėtingesnius, nekasdienius, nestandartinius kontekstus ir situacijas.

Taip pat skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aukštesniojo lygio (turinio aspektu) kandidatų darbų pavyzdžiai. Atrenkant juos buvo siekta, kad jie atskleistų darbų įvairovę turinio ir komponavimo aspektais, skatintų į rašinį žvelgti kūrybingai. Ši rubrika bus papildoma, sulaukus pačių kandidatų sutikimų dėl jų darbų viešinimo.

Tikimės, kad pateikiami aprašai ir pavyzdžiai bus naudingi ne tik mokytojams, bet ir mokiniams bei jų tėvams, aiškinantis, kokių gebėjimų reikia, norint pasiekti vieną ar kitą lygį per skirtingus valstybinius brandos egzaminus.

Laukiame pastabų kriterinio vertinimo aprašų projektams ir pavyzdžiams elektroninio pašto adresu jolanta.dzikaviciute@nec.lt iki 2015 m. lapkričio 13 d.

Šaltinis čia

Atsakyti