Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės  pasirašytame 2015 m. gruodžio 10 dienos įsakyme Nr. V-1262 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ numatyti Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo keitimai, kuriuos sąlygojo nauja  užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminų struktūra.
2016 metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų gegužės 6 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-390 patvirtintą Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,  rusų, vokiečių) brandos egzamino programą. Programoje numatyta, kad užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzaminą sudarys keturios dalys – kalbėjimas, klausymas, skaitymas ir rašymas.
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino kalbėjimo dalis bus vykdoma, kaip ir kiti valstybiniai brandos egzaminai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu švietimo ir mokslo ministrės patvirtintuose tvarkaraščiuose numatytomis dienomis.
Brandos atestatui gauti, kaip ir praėjusiais metais, mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir  pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks kovo 21 – birželio 22 dienomis,  pakartotinė – birželio 23 – liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.
Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.  Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: http://www.egzaminai.lt/106/.
Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinio egzaminų centro  interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.
Šaltinis čia

Atsakyti