Kvalifikacijos tobulinimo seminarų „Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje“ ir „Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje“ medžiaga

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute gruodžio 7 ir 8 dienomis vyko seminarai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje“ ir „Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje“. Seminarus organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
2017-ieji – LR Seimo paskelbti rašytojos Ievos Simonaitytės ir poeto Kazio Bradūno metais. Praktiniai seminarai mokytojams surengti įgyvendinant LR Vyriausybės patvirtintą Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių minėjimo ir Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimo planą. Seminarų tikslas – aktualizuoti mokykloje Ievos Simonaitytės, Kazio Bradūno kūrybą, literatūrinius ir kultūrinius kontekstus.
Seminarus „Ieva Simonaitytė ir Mažosios Lietuvos literatūra mokykloje“ ir „Kazys Bradūnas ir Vytauto Mačernio kartos literatūra mokykloje“ vedė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkai, Vilniaus universiteto dėstytojai, mokytojai: dr. doc. Darius Kuolys, dr. prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, dr. Donata Mitaitė, dr. prof. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė, Vilniaus tarptautinės mokyklos mokytoja metodininkė Jurga Dzikaitė, etnologė, antropologė, poeto Kazio Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.
Su pranešimų įrašais galite susipažinti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto youtube kanale: