Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013– 2016 metams

ŠMM viceministrės G. Krasauskienės vadovaujama darbo grupė, sudaryta iš visų lituanistika suinteresuotų akademinės bendruomenės ir visuomeninių organizacijų atstovų, sudarė mokinių bendrojo (rašymo ir skaitymo) ir kultūrinio raštingumo priemonių planą.
Priemoniu planas _galutinis (1)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2013 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-301

Atsakyti