Metodinių darbų duomenų bazė

Tai idėjų, naujovių ir gerosios patirties bankas. Tai galimybė paįvairinti savo pedagoginę veiklą, surasti naujų formų ir būdų, siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo.

Kviečiame pedagogus, dalytis gerąja darbo patirtimi, pristatyti savo pedagoginio darbo patirties pavyzdžius.

Tikimės, kad pedagogai galės ne tik dalintis savo patirtimi, bet ir tiesiogiai išsakyti savo mintis, konsultuotis, patarti vieni kitiems.

Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga „Balsiai E ir Ė“
Metodinė medžiaga „Ilgieji ir trumpieji balsiai I ir Y“
Metodinė medžiaga „Raidės Ė ar IE“

Mokomoji medžiaga „Garsų ir raidžių pasaulyje“

Mokomoji medžiaga „Garsai ir raidės Ųų ir Įį“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Dd“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė L“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Oo“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Rr“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Vv“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Ėė“

Mokymo priemonė „Abėcėlė“

Abecele A-O
Abecele P-Z

[UPC informacija]

Atsakyti