Metodinės dienos-praktiniai seminarai mokytojams, mokantiems lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti dviejų dienų trukmės metodinėse dienose-praktiniuose seminaruose „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse: kalbos ugdymo medžiagos atranka ir pritaikymas ugdymo procese, kalbinių ugdomųjų veiklų modeliavimas“ mokyklų, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba, direktorių pavaduotojus, atsakingus už lietuvių kalbos ugdymą pradinėse klasėse, pradinio ugdymo mokytojus ir lietuvių kalbos mokytojus, mokančius lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse.
Metodinių dienų-praktinių seminarų tikslas – aptarti tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos ugdymo pradinėse klasėse gerąsias patirtis, analizuojant ugdymo(si) metodų, medžiagos pasirinkimą, orientuojantis į mokinių pažangą bei racionalesnį veiklos planavimą.

Metodinės dienos-praktiniai seminarai vyks:

  • Gruodžio 1–2 d. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje (Mokyklos g. 22, Šalčininkai). Registruotis.
  • Gruodžio 8–9 d. Vilniaus Naujamiesčio mokykloje (Ševčenkos g. 17, Vilnius). Registruotis.
  • Gruodžio 15–16 d. Vilniaus darželyje-mokykloje „Svaja“ (Architektų g. 210, Vilnius). Registruotis.

Maloniai kviečiame pasirinkti Jums tinkamą laiką ir vietą iš mūsų siūlomų ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Dalyviams, baigusiems metodinių dienų-praktinių seminarų programą, bus išduodami pažymėjimai. Ugdymo plėtotės centras kelionės išlaidų neapmoka.

Kvietimas 2016-11-29
upc_violet

Atsakyti