Lietuvių chartai –70

Globali Lietuva - Global Lithuania nuotrauka.

„LIETUVIS LIEKA LIETUVIU VISUR IR VISADA. SAVO TĖVŲ IŠLAIKYTĄ LIETUVIŲ TAUTOS GYVYBĘ LIETUVIS PERDUODA ATEITIES KARTOMS, KAD AMŽINAI GYVENTUME.“ (Lietuvių charta, 1949)

Lygiai prieš 70 metų – 1949 m. birželio 14 d. – Augsburge (Vokietija) Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė „LIETUVIŲ CHARTĄ“ – dokumentą, padėjusį Pasaulio lietuvių bendruomenės pagrindus, subūrusį ir įprasminusį per Antrąjį pasaulinį karą už Lietuvos ribų išsibarsčiusių lietuvių pastangas toliau kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės ir stengtis bet kokia kaina išlaikyti ne tik šeimos ir giminystės, bet ir tautinį ryšį.

Visas Lietuvių chartos tekstas: https://www.lrs.lt/plb/seimas9/charta.htm

Informacijos šaltinis: https://www.facebook.com/GlobaliLietuva/?hc_ref=PAGES_TIMELINE