2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija mokiniams, pradedantiems brandos darbą rengti III gimnazijos klasėje

2019 metų sausio mėnesį III gimnazijos klasės mokiniai galės pasirinkti rengti brandos darbą. III gimnazijos klasėje pasirinktas ir daugiau kaip metus rengiamas brandos darbas turės tokį patį statusą ir tokią pačią reikšmę kaip ir IV gimnazijos klasėje mokinio rengiamas brandos darbas. Pasirinkdamas brandos darbą rengti III gimnazijos klasėje, mokinys jam turės daugiau laiko.

Skelbiama 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijamokiniams, pradedantiems brandos darbą rengti III gimnazijos klasėje. Pagal patvirtintą 2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą III gimnazijos klasės mokiniai brandos darbą pasirenka iki einamųjų mokslo metų sausio 15 d. ir rengia jį nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 d. iki 2020 metų pavasario.

Brandos darbą pasirinkusiems mokiniams ir jų vadovams bei būsimiems vertintojams rekomenduojame susipažinti su Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skelbiamomis brandos darbo rengimo ir vertinimo rekomendacijomis.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/880/