Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas kviečia registruotis

Prasidėjo registracija į XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, vyksiantį liepos 3-5 dienomis Kaune ir Vilniuje. Simpoziumas taip pat rengs bendras sesijas su liepos 4-5 d. Vilniuje vyksiančiu Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu.

Simpoziumo siekis stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų, užsienyje gyvenančių kultūros veikėjų, sutelkti visus kuriant ateities Lietuvą, gebančią atsakyti į globalaus pasaulio iššūkius ir neprarasti savo tapatybės.
„Kviesdami visus kartu kurti Lietuvos ateitį, norime pabrėžti, jog kad ir kur gyventų mūsų tautiečiai, visi jie gali prisidėti savo idėjomis, iniciatyvomis ir patirtimis, glaudžiau bendraudami ir draugaudami, įsitraukdami į bendrus projektus, plėtodami kultūros, mokslo ir verslo ryšius, sako XV simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkė, švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. Ypač norime patraukti jaunimo dėmesį, kad jiems būtų suprantamos ir artimos bendros veiklos savo Tėvynei idėjos. Todėl simpoziume lauksime gimnazistų, studentų, doktorantų. Taip pat kviečiame į simpoziumą atvykti Lietuvos mokytojus, kultūros žmones, visus neabejingus Lietuvos ateičiai.“

Simpoziumo programoje numatytos diskusijos apie tai, kokią Lietuvą matome 2030 m. globalaus pasaulio panoramoje, ar užtenka galių tautos savikūrai, kaip formuojant modernią lietuvių kultūrinę tapatybę gali prisidėti mokslas ir kultūra, kaip Lietuvai atsilaikyti prieš tarpkultūrinio atvirumo ir tapatybių kaitos iššūkius, kaip išlaikyti gyvą jaunimo ryšį su Tėvyne. Bendrų sesijų su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu metu bus kalbama apie tai, ką inovatyviai ateičiai gali duoti Lietuvos verslo ir mokslo protai, kokios augančio verslo ir finansavimo galimybės, bus aptartas mokslo, studijų ir verslo slėnių vaidmuo kuriant kokybiškos partnerystės erdvę, kitos temos.

Informaciją apie simpoziumą ir dalyvių registraciją galima rasti: http://www.simpoziumas.lt .
Daugiau informacijos suteiks Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Gribauskienė, tel. (8 5) 219 0119.
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 0117

Informuojame, kad vadovaujantis Ugdymo plėtotės centro 2011 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-130 „Dėl dalykų mokytojų ir vadovų asociacijų rėmimo projektų konkurse, skirtame atnaujinto vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimui, dalyvavusioms asociacijos finansavimo skyrimo projektams vykdyti“ skiriama lėšų Lituanistų sambūrio projektui „Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“ vykdyti.

Atsakyti