Metai2014Jaroslavas Melnikas
Alternatyvioji Lietuva, arba Apie propagandos naudą

Atsakyti