Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbų turinio vertinimo kriterijui skirta metodinė medžiaga

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiama ,,Metodinė priemonė lietuvių kalbos mokytojams ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbų vertintojams“.

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiama ,,Metodinė priemonė lietuvių kalbos mokytojams ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbų vertintojams“. Jos paskirtis dvejopa – padėti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintojams aiškiau suvokti egzamino darbų turinio vertinimo kriterijus ir motyvuotai priskirti kandidatų darbus vertinimo instrukcijoje numatytiems pasiekimų lygiams, taip pat atskleisti lietuvių kalbos mokytojams išryškėjusius mokinių darbų privalumus bei trūkumus, kad ugdymo procese jie galėtų tikslingai stiprinti reikiamas mokinių kompetencijas. Metodinė priemonė parengta pagal ankstesnių metų kandidatų darbus, atrinktus taip, kad kuo akivaizdžiau iliustruotų kiekvieną kriterinio vertinimo pasiekimų lygį turinio kriterijaus požiūriu.

Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų mokymų ciklui dešimtyje Lietuvos miestų, kuriuose iš viso dalyvavo 800 mokytojų, KELTE skelbiama seminaro mokymų medžiaga.

Informacija iš:

Atsakyti