Aktualus 2017 m. pasiūlymas bendrojo ugdymo mokykloms

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2016–2017 mokslo metais baigė rengti 5, 7 ir 9 klasių originalius vadovėlius pagal naująją LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAGRINDINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, ir tikisi, kad jie padėjo ir padės jums – mokiniams ir mokytojams – ateityje ne tik įsisavinti naująją literatūros programą, bet ir įdomiai bei prasmingai analizuoti literatūros klasikos ir šiuolaikinius kūrinius.

Rašymas, svarstymas ir apibendrinimai kiek užtruko, įsijungėme kiek per vėlai, bet galiausiai rezultatas išėjo neblogas. Pagelbėjo ir neplanuoti, bet smagūs sąsiuviniai – „Pranašai“, padėję pasivyti taip greitai bėgantį laiką.
Per šiuos metus mes kartu ėjome naujosios programos keliais ir gilinomės į atviveriančias galimybes, stengdamiesi pateikti visa apimantį literatūrinį pasaulį su istoriniu, kultūriniu, pilietiniu kontekstu, siekdami kartu parodyti ne tik pačią literatūrą, bet ir jos gimimo procesą, literatūrą pateikdami kaip jūsų ir mūsų gyvenimo visumos dalį.
Išleidę visus suplanuotus vadovėlius, lauksime jūsų pastabų ir pasiūlymų jų tobulinimui. Dėkojame už kantrybę ir supratimą.
Prieš akis – naujas etapas. Kitiems mokslo metams jau dabar rašomi 6, 8 ir 10 klasių vadovėliai, pirmosios dalys pasirodys naujų mokslo metų pradžioje, antrosios – dar po poros mėnesių.
Išlaikysime ir tas pačias vadovėlių kainas, kurios buvo šiais metais, kiekviena dalis kainuos 7 eurus. Daugiau informacijos – LLTI tinklapyje www.llti.lt.
Detalesnė informacija: Gytis Vaškelis – tel. (8-6) 5668203, gytis@llti.lt, Justė Kuodytė – tel. (8-6) 5592708, platinimas@llti.lt.
Taip pat artimiausiu metu maloniai pakviesime į suplanuotus naujųjų vadovėlių pristatymus-seminarus mokymo centruose mokytojus lituanistus, metodininkus, bibliotekininkus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Utenoje, Pasvalyje ir Anykščiuose, o pageidaujant galime atvažiuoti Jūsų kvietimu.
Dalyvavusiems seminaruose bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
LLTI_logo