Algirdo Juliaus Greimo metai. Kultūros laidos „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“

Nuo balandžio 16 d. per Balticum TV pradeda transliuoti naujas kultūros laidas skirtas Algirdo Juliaus Greimo metams „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“.
Visas pasaulis ir Lietuva mini Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo, kalbininko, mitologo, semiotiko ir eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-ąsias gimimo metines. Jas UNESCO įtraukė į 2016–2017 m. minimų sukakčių sąrašą, kuriame yra per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų, o LR Seimas 2017 metus Lietuvoje paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais.

A. J. Greimas, skaitydamas paskaitą Vilniaus universitete apie bendruososius semiotikos klausimus, sakė: „Mes gyvenime įmurkdyti kaip šuniukai pasaulyje, kuriame mus supa daiktai, kurie yra reikšmingi, kurie „atakuoja“ mus savo reikšmėmis. Nuo ryto iki vakaro mums visokie ženklai neduoda ramybės (…) Ir šitas reikšmingo pasaulio supratimas gali būti mokslinio tyrinėjimo objektu“.

Laidose, kurias Balticum TV nuo balandžio 16 d. rodys kiekvieną sekmadienį, pasitelkdami įvairių kultūros sričių Lietuvos mokslininkų naujausius tyrinėjimus ir atradimus, domėsimės, kaip tradicinėje lietuvių kultūroje – tautosakoje, dailėje, muzikoje, papročiuose ir ritualuose – išliko ir į profesionaliąją kultūrą prasismelkė protėvių mitologinis pasaulėvaizdis bei jo simboliai, skaitysime ir piešime ant smėlio mus pasiekusius padavimus, sakmes, mitus.

Ciklą pradės laida apie baltų mitinio pasaulio šventumą. Kodėl baltų mitologinis pasaulėvaizdis neatsiejamas nuo šventumo?  Ir kas iš tiesų yra mitai? Kaip pasireiškia mitologinio ir realaus pasaulio sąveika? Kuo ypatingas Vyčio simbolis? Atsakymus į šiuos klausimus surasime su mitologu dr. Dainiumi Razausku balandžio 16 d. 9 val.

https://www.youtube.com/watch?v=G65NGvptQN8

Kita laida bus rodoma balandžio 23 d. Joje sužinosime, kokios vijos „riša“ mus su senovės lietuviais – susipažinsime su archeologu, juvelyru, dainų autoriumi ir atlikėju Evaldu Babensku, kuris yra „metalistas“ visomis prasmėmis: jis rekonstruoja tūkstantmečių senumo metalinius papuošalus, groja grupėje „Obtest“, domisi chtoniškaisiais baltų simboliais.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuNp1pblwGg

 

Balandžio 30 d. „ausime” mitų prasmių raštus su literatūrologu, literatūros kritiku, vertėju Kęstučiu Nastopka. Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka save vadina Algirdo Greimo mokiniu ir yra sakęs, kad jo gyvenimo prasmė – įtvirtinti Greimo semiotiką Lietuvoje. Sužinosime, kodėl pasaulyje domimasi šiuo mokslu, išgirsime komentarą „Zuikių dievo reabilitacijos klausimu“, ką reiškia „vėliava“ kaip mitinis objektas.

https://www.youtube.com/watch?v=M0MNh_5orLI

Senoji baltų kultūra, mitologija – neišsemiamas kūrybinių idėjų šaltinis, šiuolaikiniam žmogui galintis padėti išlaikyti darną su aplinkiniu pasauliu bei savimi, ugdyti pasididžiavimą, pagarbą, meilę savo kraštui, žmonėms, kalbai ir suteikti dvasinio peno, stiprybės.

„Norėčiau matyti Lietuvą, atsigręžusią į savo stiprią, seną ir savitą kultūrą, atradusią amžinų tradicinių vertybių ir modernios civilizacijos dermės pavidalus, Lietuvą, dvasiškai ir kūniškai mintančią tikrais Žemės ir Dangaus vaisiais“ sakė Jonas Vaiškūnas paklaustas apie tai kokią Lietuvą norėtų matyti po 100 metų. Būtent mūsų protėvių mitologija ir religija daro mūsų tautą savita ir nepasikartojama įdomia mums patiems ir kitų pasaulio tautų atstovams.

Laidas iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, rengia VšĮ „Vieno aktoriaus teatras”.

https://www.youtube.com/watch?v=II4E9UF7fBY

Alko-logo-m