Amerikos lietuvių darbai Lietuvai per šimtmetį

Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus Juozo Skiriaus parašytoje monografijoje „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“, remiantis Lietuvos ir JAV lietuvių archyviniais dokumentais, periodine spauda, atsiminimais ir gausia literatūra, nušviečiami JAV lietuvių atlikti darbai Lietuvai 1918–2018 m.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-06-18-amerikos-lietuviu-darbai-lietuvai-per-simtmeti/170445