Anykščiuose įvyko lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Kovo 16–18 dienomis Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyko lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Jie atliko rašymo ir kalbos vartojimo, kalbėjimo ir meninio skaitymo užduotis, deklamavo eilėraščius, rašė esė. Darbus vertino Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai, lietuvių kalbos mokytojai, Valstybinės kalbos inspekcijos darbuotojai.
Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2017-uosius yra paskelbęs Lietuvių kalbos kultūros metais. Anykščiuose vykusi lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada yra vienas iš šiems metams įprasminti skirtų renginių. Jame dalyvavo daugiau nei 150 mokinių iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos. Olimpiadą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Anykščių savivaldybė, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla. Nugalėtojams įteikti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, akcinės bendrovės „Lifosa“ diplomai ir dovanos.

Išsamiau čia
LRT