Apie ornitologiją, genealogiją ir apie tai, kad pradėtą darbą reikia baigti

Skelbiame žurnalo „Gimtoji kalba“ 2019 m. balandžio mėnesio numeryje išspausdintą Ritos Urnėžiūtės straipsnį „Apie ornitologiją, genealogiją ir apie tai, kad pradėtą darbą reikia baigti“ apie Mečislovą ir Ireną Žalakevičius, už reikšmingus lietuvių terminijos kūrimo darbus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanotus diplomais ir Roko Dovydėno sukurtomis sraigių skulptūrėlėmis.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/apie-ornitologija-genealogija-ir-apie-tai-kad-pradeta-darba-reikia-baigti