Aptarti nykstančių kaimų vardų išsaugojimo klausimai

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė birželio 5 d. dalyvavo konferencijoje „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“, kurią surengė LRS Kultūros komitetas ir Etninės kultūros globos taryba.
Gyvenamųjų vietovių vardai daugiausia fiksuoti tarpukariu. Dalis sovietmečiu išnyko dėl melioracijos ir kolektyvizacijos, dalis – jau atkurtoje Lietuvos Respublikoje dėl emigracijos ir kėlimosi į miestus. Savivaldybių ir regioninių parkų darbuotojai dalijosi patirtimi, kaip išradingai medžio ir akmens ženklais pažymimos išnykusios gyvenamosios vietovės, pasitelkiami patyrę menininkai ir mokiniai per technologijų pamokas. Dalis pavadinimų įamžinama senųjų kapinių informaciniuose užrašuose, naujuose gretimų gyvenamųjų vietovių gatvių pavadinimuose. Vietovardžių kartotekos saugomos Lietuvių kalbos institute, iš jų rengiamas „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (2017 m. numatoma išleisti 3-iąjį tomą G–H). Vietovardžiams skiriama dėmesio ir „Versmės“ leidyklos valsčių knygose. Regioninių parkų direkcijos nusiteikusios kurti vietos žmonių kraštovaizdžio suvokimo žemėlapius, skatinti parkų bendruomenes užrašinėti vietų vardus.

VĮ Registrų centro Adresų registro departamentas pristatė galimybę išnykusių gyvenamųjų vietovių, t. y. buvusių adreso objektų, vardus žymėti regionų geoinformacinės aplinkos paslaugos REGIA žemėlapiuose (žr. http://www.regia.lt/lt/zemelapis, pavyzdys – Pasvalio r. sav., nuostatos: Adresų registro objektų ribos, Istorinės gyvenamosios vietovės).

Tikimasi, kad vietovardžių, kaip krašto ir kalbos paveldo, išsaugojimui bus skirta dėmesio ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje. Kalbos komisijos pirmininkė pabrėžė būtinumą atnaujinti vietovardžių standartizavimo nuostatas ir įteisinimo, keitimo procedūras teisės aktuose, priminė Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektą.

Parengė Aistė Pangonytė, VLKK vyr. specialistė

Dar žr.:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=4309

https://www.facebook.com/etnotaryba/posts/1950963915141167:0

Alkas.lt inf. pran. 2017 06 04

vlkk