Artimiausi švietimo, mokslo ir sporto ministro darbai: etatinis, bendrojo ugdymo turinio kaita, aukštojo mokslo reforma

Naujasis švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius sako, kad numatyti švietimo darbai bus tęsiami, tačiau ne vienašališkai priimant sprendimus, bet remiantis socialiniu dialogu su švietimo bendruomene. Artimiausių ministro darbų sąraše – pasirengimas etatinio mokytojų darbo užmokesčio antrajam etapui, bendrojo ugdymo turinio kaitos gairės, aukštojo mokslo reforma.

„Pirmiausia susitiksiu ir kalbėsiuosi su visomis suinteresuotomis šalimis: profesinėmis sąjungomis, mokytojų asociacijomis, įvairiomis švietimo bendruomenės narius jungiančiomis organizacijomis, akademinės visuomenės atstovais. Labai svarbu girdėti lūkesčius, įsiklausyti į juos ir kartu spręsti problemas, įgyvendinti pokyčius – ar  tai būtų bendrasis ugdymas, ar aukštasis mokslas“, – sako A. Monkevičius.

Jau ateinančią savaitę planuojama apskritojo stalo diskusija su suinteresuotomis grupėmis dėl bendrojo ugdymo turinio. Toks susitikimas turėtų tapti atspirties tašku ieškant sprendimo dėl programų ir bendrai ugdymo turinio kaitos po to, kai rudenį buvo sustabdytas viešasis pirkimas dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo. Ministro A. Monkevičiaus nuomone, ugdymo programų atnaujinimas yra visai bendruomenei aktualus klausimus, tad į šį darbą turi būti įtraukiami geriausi savo sričių ekspertai.

Kalbėdamas apie mokytojo darbo užmokesčio modelį, ministras pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog pasitikdami naujuosius mokslo metus visi mokytojau būtų ramūs dėl darbo užmokesčio. Iki kovo 1 d. bus parengti poįstatyminiai teisės aktai, lydintys 2018 m. gruodžio 13 d. Seimo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisas. Jose numatyta, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

Aukštojo mokslo reformos planas ir toliau bus įgyvendinamas, tačiau labiau įtraukiant aukštųjų mokyklų bendruomenes.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/artimiausi-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministro-darbai-etatinis-bendrojo-ugdymo-turinio-kaita-aukstojo-mokslo-reforma