Atradimų laboratorijų dalyvių atranka

2016 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda Mokykla 2016.
Antrus metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – tyrinėjimas ir kūryba.

Atradimų laboratorijų tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą; atskleisti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos praktinio taikymo galimybių įvairovę; parodyti ryšį tarp šių mokslų.

Atradimų laboratorijose numatomos 8 erdvės. Bent viena erdvė bus skirta pradinių klasių mokiniams, kitos – 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams. Be to, visose erdvėse numatyti praktiniai užsiėmimai mokytojams, mokyklų administracijai, tėvams.

Kviečiame mokyklas, mokinių mokomąsias bendroves, muziejus ir bibliotekas, universitetus, verslo įmones ir kitus norinčiuosius bei galinčiuosius organizuoti mokinių aktyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą, praktinius užsiėmimus mokytojams, mokyklų administracijai, tėvams, teikti paraiškas iki rugpjūčio 31 d.

Kiekvienoje laboratorijoje bus stalai, kėdės ir belaidis internetas.

Visi dalyviai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, turės susimokėti dalyvio registracijos mokestį pagal Litexpo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.

Atrenkant dalyvius, pirmenybė teikiama tiems paraiškų teikėjams, kurie siūlo integruotas kelių partnerių (pvz., mokykla, muziejus, verslas ir kt.) veiklas.

Jei norite pasiūlyti kelių veiklų programas, kiekvienai veiklai prašome pildyti atskirą paraišką.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ugdymo plėtotės centro metodininkę Oną Vaščenkienę elektroniniu paštu Ona.Vascenkiene@upc.smm.lt
upc_violet