Atveriama vertinimo mokymų elektroninė aplinka

Nacionalinis egzaminų centras yra sukūręs vertintojų mokymo(si) elektroninę aplinką, kurios tikslas – vertinimo kokybės gerinimas, tobulinant mokytojų vertinimo kompetenciją. Ši aplinka suteikia galimybę atlikti praktines kandidatų darbų ir jų fragmentų vertinimo užduotis pagal pateiktas vertinimo instrukcijas, taip pat tobulinti būtiniausias vertinimo gebėjimų sritis. Atlikus vertinimo užduotis, galima susipažinti su ekspertiniu vertinimu, palyginti savo ir ekspertų vertinimą, skirtą konkrečiam kandidato darbui ar jo fragmentui.
Elektroninėje aplinkoje mokymų medžiaga pateikiama biologijos, fizikos, geografijos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos (anglų) mokytojams. Mokymų medžiagai užduotys atrinktos iš valstybinių brandos egzaminų (iki 2014 metų) užduočių klausimų ir kandidatų atsakymų į juos.
Šiuo metu prie vertinimo mokymų elektroninės aplinkos gali prisijungti visi pageidaujantys minėtų dalykų mokytojai (pastaruosius dvejus metus šioje aplinkoje mokėsi tik tie mokytojai, kurie pageidavo tapti valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais).
Registruojantis reikia pasirinkti mokomąjį dalyką, įrašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kuriuo bus atsiunčiama vertinimo mokymų elektroninės aplinkos naudojimosi instrukcija ir prisijungimo duomenys.
Kasmet ši vertinimo aplinka bus papildoma atnaujinta vertinimo medžiaga, taip pat bus parengta medžiaga chemijos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) mokytojams.

Šaltinis čia

Atsakyti