A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus kviečia mokytojus bendradarbiauti

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus nuo pat jo įsteigimo 1927 metais vykdo nacionalinės svarbos misiją – ugdyti patriotiškai nusiteikusią lietuvių jaunuomenę literatūrinių tradicijų pagrindu.
Nuolat ir aktyviai reaguodamas į švietimo ir ugdymo sistemos permainas, 2018 m. Muziejus pradėjo dalyvauti Kultūros paso sistemoje, pateikdamas visą pluoštą naujų edukacinių programų. Jų tematika ir turinys pirmiausiai atspindi tas kultūros paveldo vertybes, kuriomis garsėja Anykščių krašto muziejinis kompleksas ir kurios aktualios nacionaliniu mastu kaip Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimo galimybė.
Tačiau kiekviena tokia programa bus vertinga tik tuo atveju, jei ji tiksliai įsiterps į bendrojo lavinimo procesą, tapdama darnaus pažinimo proceso elementu. Tik mokytojai, nuosekliai audžiantys to pažinimo drobę, galėtų nuspręsti, kokio siūlo kiekvienu konkrečiu momentu jų mokiniams reikia.
Muziejus nuolat kaupia visų anykštėnų – lietuvių literatūros klasikų palikimo ženklus ir informaciją, bet, žinoma, labiausiai turtingas „vadovėlinių“ asmenybių – Antano Baranausko ir Jono Biliūno – memorialiniu paveldu.
Todėl kviečiame Jus bendradarbiauti, parenkant tiksliausią pateikiamų programų turinį konkrečioms mokinių amžiaus grupėms: galbūt vieniems šiuo metu aktualiau pristatyti literatūros kūrėjo aplinką, kitiems – kūrybos idėjas, tretiems tiesiog pažadinti smalsumą domėtis lietuvių literatūra. Gavę Jūsų konkrečius pageidavimus, būsime pasirengę tiksliau parinkti tuos akcentus, kurie, Jūsų nuomone, yra svarbiausi Jūsų mokiniams.
Esame pasirengę talkinti ir nuotoliniu būdu, pasiūlydami savo žinias ir dokumentinius šaltinius, kurie padėtų turtinti lietuvių literatūros mokymo procesą Jūsų mokyklose ir pasirengti naujų užduočių, galinčių stiprinti mokymosi motyvaciją ir suteikti geresnę moksleivių parengtį.
Lauksime Jūsų ir Jūsų mokinių edukacinėse programose Anykščiuose, Jūsų minčių ir pageidavimų, pristatant mokiniams Didžiuosius Anykštėnus. Muziejus – nuolatinis Jūsų partneris ir talkininkas.

Muziejaus atviras laiškas mokytojams

Muziejaus direktorius Antanas Verbickas
Tel. 8 612 81067
El. p. a.vienuolis@gmail.com