Bendrinės kalbos tyrimų centre kuriamas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne (ND, http://naujazodziai.lki.lt) kaupiama ir aprašoma naujoji XXI a. lietuvių kalbos leksika. ND kasdien papildomas naujai į lietuvių kalbą atėjusiais skoliniais (pvz., kroptopasskolioseksualas, strobingas), pačioje lietuvių kalboje sukurtais naujadarais (pvz., kavinžmogisuostukas, poilsenybė), taip pat žodžiais, įgijusiais naujų reikšmių (pvz., vienaragis „naujoviška verslą pradedanti įmonė <…>“; skautas „sporto komandos žvalgybininkas, kuris ieško komandai naujų žaidėjų, renka informaciją apie varžovus“).

ND pateikiama informacijos apie naujažodžių kilmę, vartojimą ir norminimą. Renkant duomenis, dviem Lietuvių kalbos instituto mokslininkėms į pagalbą ateina daug savanorių – mokytojų, mokinių, studentų, kalbos redaktorių, vertėjų ir žurnalistų, šiaip kalba ir jos naujovėmis besidominčių žmonių.

2019 m. pradžioje ND aprašyta daugiau kaip 5 tūkst. naujažodžių ir pateikta netoli 20 tūkst. autentiškų vartojimo pavyzdžių (kai kada ir su vaizdo iliustracijomis) iš rašytinės ir sakytinės žiniasklaidos, elektroninės komunikacijos, įvairių spaudinių, mokslo ir administracinės kalbos tekstų. Taigi duomenynas – daugiau nei paprastas žodynas. Jame nuolat pulsuoja kalbos gyvybė, nes kalba puikiai atspindi mūsų gyvenimo permainas ir naujoves.

Duomenynas, kaip ir daugelis internete gyvuojančių ir dabarties procesus atspindinčių skaitmeninių kūrinių, teikiamas kaip nebaigtinė ir nuolat besikeičianti, besiplečianti duomenų sankaupa, prie kurios pildymo ir tobulinimo gali prisidėti visi, kas pageidauja, siųsdami pastabas ir siūlymus (žr. http://naujazodziai.lki.lt/?Jusu_siulymai).

Atrenkant duomenis taikomas naujažodžių teorijoje ir praktikoje pripažintas kriterijus – žodžių ir jų reikšmių pateikimas žodynuose: jeigu atraminiais laikomuose žodynuose kokių žodžių ar jų reikšmių nėra, jie paprastai laikomi naujažodžiais. Kuriant duomenyną svarbūs šie žodynai, fiksuojantys iki XXI a. pradžios atsiradusią leksiką:

  • „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (6-asis (elektroninis) leidimas, 2011);
  • internetinis „Lietuvių kalbos žodynas“;
  • „Tarptautinių žodžių žodynas“ (Alma littera, 2001).

Į duomenyną dedama ir vadinamųjų autorinių, dažnai vienadienių (situacinių), tik tam kartui sukurtų naujadarų, nes jie įdomūs ir kaip naujos minties raiškos būdas, ir kaip lietuvių kalbos darybinių išgalių išbandymas, pvz., muitvanagiskiauraakėŠiukšliniškėsSausuvavargospūdisužkandnešys, –ė

Galbūt jums prireikė naujo žodžio savo įmonei ar gaminiui pavadinti? Pasidairykite po duomenyną, gal patrauks koks įdomesnis žodis ar darybos modelis, pagal kurį susikursite sau reikalingą naujadarą. Pasiskaitykite ir pastabas, ar jums patikęs žodis atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.

ND veikia paieškos pagal įvairius naujažodžių požymius (kilmę, skolinių originalo formą, vartojimo sritis, stilistinius atspalvius, naujažodį pavartojusius žmones ir kt.) galimybė. Išplėstinės paieškos mygtukas paveikslėlyje pažymėtas raudona rodyklyte.

Pav. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno interneto svetainės ekranvaizdis

ND svetainės puslapyje SKELBINIAI galite rasti pranešimų skaidrių, nuorodų į straipsnius, kuriuose nagrinėjami naujažodžiai, aprašomos jų kalbinės ypatybės. Taigi ND jau yra tapęs ir naujosios lietuvių kalbos leksikos tyrimų šaltiniu.

Parengė Rita Miliūnaitė ir Agnė Aleksaitė

Informacijos šaltinis: http://lki.lt/bendrines-kalbos-tyrimu-centre-kuriamas-lietuviu-kalbos-naujazodziu-duomenynas/?fbclid=IwAR3mfcMpWoRDk9axc4upW09gTOzwQGc7P3nUpAcOLiStVLUObiODSZurFQc