Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008–2019 m., apžvalga

Kviečiame susipažinti su bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių apžvalga.

Apžvalgos tikslas – informuoti švietimo bendruomenę ir leidėjus apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių pasiūlą, pasirinkimo galimybes ir kokių vadovėlių 2008–2019 m. nebuvo išleista.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008 -2019 m., apžvalga. Ugdymo plėtotės centras, 2019 m.

Informacijos šaltinis: https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/vadovel