Bendrojo ugdymo taryba aptarė naujų lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo programų įgyvendinimą

Kovo 15 d. į Švietimo ir mokslo ministeriją susirinkusi Bendrojo ugdymo taryba aptarė 2015–2017 metų lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo priemonių planą.

„Kaip naujosios programos bus įgyvendintos, labai daug priklauso nuo mokyklos vadovo, – per posėdį sakė Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė. – Svarbu ir metodinė parama, priemonės programai įgyvendinti“.

Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi įvairių priemonių, taip pat ir elektroninių šaltinių, mokytojams padedančių geriau pasirengti dirbti pagal šias programas. Dalis priemonių yra skirta ir tautinių mažumų mokykloms. Taip pat rūpinamasi mokytojų kvalifikacija, kad jie pasirengtų dirbti pagal naujas programas. Ministerija yra parengusi 5–10 klasėms raštingumui ir skaitymo pagal naują programą užduočių, atpasakojimų ir diktantų  komplektus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą, joje jau dalyvavo apie 700  pradinių klasių mokytojų, taip pat dar šiais mokslo metais vyks mokymai visiems lietuvių kalbos mokytojams, dirbsiantiems nuo rugsėjo 1 d. 5,7 ir 9 klasėse. Veikia ir virtuali mokymosi aplinka MOODLE, kurioje mokytojai gali rasti nemažai vertingos medžiagos ir mokytis nuotoliniu būdu.

Šis pristatytas priemonių planas yra atviras, įvairiomis priemonėmis, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, jis bus pildomas mažiausiai ketverius metus. Plane numatytos priemonės įtraukiamos į Švietimo ir mokslo ministerijos metinį veiklos planą.

Pagal naujas, švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės patvirtintas Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programas nuo rugsėjo mokysis 5, 7 ir 9 klasių mokiniai, o tose mokyklose, kurios bus pasirengusios, – 1 ir 3 klasių mokiniai. Nuo 2017 metų – visi 1–10 klasių mokiniai. Jos rengtos siekiant kelių tikslų: sustiprinti sistemingą raštingumo mokymąsi, aukštesnius skaitymo pasiekimus, į programą įtraukta literatūra, kuri formuoja ne tik meninį skonį, bet ir moralines vertybes, tautinę ir pilietinę savimonę. Pagal naują programą nuosekliai, sistemingai mokoma lietuvių  kalbos, kad mokiniai pradinėje ir pagrindinėje mokykloje įgytų tvirtus raštingumo pagrindus.

Logo-SMM

Atsakyti