Bibliotekai padovanota reta lietuviška knyga

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondą praturtino reta lietuviška knyga – vyskupo Motiejaus Valančiaus parengto giesmyno, liaudyje vadinamo „kantičkomis“, 1913 m. laida. Ją Bibliotekai padovanojo Vilniuje gyvenanti p. Bronislava Gudelienė.

1860 metais pradėti leisti Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) parengti katalikiški giesmynai sulaukė daugybės pakartotų laidų įvairiomis antraštėmis: Kantyczkas; Kantyczka; Knyga giesmių; Kninga giesmių ir kt. Jų nenustota leisti ir XX a. pradžioje. Tai liudija didžiulę šių knygų paklausą. Kita vertus, giesmynai, paplitę po tikinčiųjų namus ir naudojami kasdienio katalikų gyvenimo apeigose, nusidėvėdavo, tad iki mūsų laikų išliko, palyginti, nedaug egzempliorių. Kaip nurodoma Lietuvos nacionalinėje bibliografijoje, kadaise labai populiarių „kantičkų“ institucinėse dokumentinio paveldo saugyklose saugoma vos po keletą egzempliorių, o kai kurių spėjamų laidų nėra išlikę nė vieno.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai padovanoto 1913 m. Tilžėje Otto von Mauderodės lėšomis išspausdinto leidinio „Giesmiu knyga, arba Kantičkos“ iki šiol užfiksuota keturiose Lietuvos atminties institucijose ir Pasaulio lietuvių archyve Čikagoje. Bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma vienuolikos M. Valančiaus parengto katalikiško giesmyno 1860–1906 m. laidų egzempliorių (iš viso 21). 1913 m. laidos pavyzdžio Vrublevskių biblioteka iki šiol neturėjo (beje, tais pačiais metais Tilžėje pasirodė dar viena šio giesmyno laida – jos egzempliorių išlikę tik 3).

Kadaise p. B. Gudelienės motinai Eleonorai Kabailienei priklausiusi „kantičkų“ knyga yra puikios būklės, tik originalaus įrišo viršeliai šiek tiek apsitrynę. Kaip minėjo p. Bronislava, Bazilionų miestelyje (Šiaulių raj.) gyvenusi Mama turėjusi puikų balsą ir giedodavusi iš šio giesmyno. Brangus šeimos gyvenimo liudininkas šiandien rado naują vietą. Kas žino, kiek tokių giesmynų dar guli namų knygų lentynose?! Galbūt – ir tokių, apie kurių buvimą žinoma tik iš šaltinių?

Vrublevskių biblioteka dėkoja geradarei, panorusiai savo dvasiniu turtu pasidalyti su visais.

Informacijos šaltinis: http://www.mab.lt/lt/naujienos/2280