Kuriama lietuvių kalbos testavimo sistema užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams

Švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi šiuo metu egzistuojančius lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo būdus, inicijavo vieningos lietuvių kalbos testavimo sistemos, skirtos užsienio lietuviams ir užsieniečiams, sukūrimą. Ši sistema bus kuriama orientuojantis į Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, atsižvelgiant į Lietuvos kultūrines tradicijas, kalbų mokymosi poreikius, švietimo sistemos ypatumus ir specifinį lituanistinių mokyklų, veikiančių įvairiose užsienio šalyse, kontekstą.

Apie vieningos lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimą buvo diskutuota per Švietimo ir mokslo ministerijos ir užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų susitikimą. Susitikime dalyvavo Australijos, JAV, Kaliningrado srities, Vokietijos, Airijos, Jungtinės Karalystės švietimo tarybų atstovai. Diskusijos metu buvo pristatytas Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu, bendradarbiaujant su JAV Švietimo taryba, VU Lituanistinių studijų katedros parengtas ir keliose JAV lituanistinėse mokyklose 2016 m. pavasarį išbandytas Bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimo testas pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (A1, A2 ir B1 lygiams nustatyti).

Testavimo sistema lituanistinių mokyklų mokytojams padės diferencijuoti mokymą pagal atitinkamus lygius. Tai bus pagalba lituanistinių mokyklų mokiniams bei jų tėvams: jie aiškiai, pagal objektyvius kriterijus žinos, ką vaikai jau moka, o kur dar reikia pasistengti.

Lietuvių kalbos testavimo sistema pagal Europoje pripažintus kalbų mokymo lygius bus naudinga ir užsieniečiams, kurie Lietuvoje turi išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą ir nusistatyti kalbos mokėjimo lygį (A – pradedančiojo, B – savarankiškojo vartotojo, C – gero vartotojo).

Sistemai sukurti bus naudojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Reikės parengti lietuvių kalbos mokėjimo lygių testų modelius ir aprašus, atlikti testų modelių ir užduočių bandymus, parengti užduočių rengimo ir vertinimo metodikas, organizuoti vertintojų atranką ir jų mokymus, įsteigti testavimo centrus, sukurti patikimą ir skaidrią stebėsenos sistemą kokybei užtikrinti. Taip pat bus pakeisti ir atitinkami teisės aktai.

Logo-SMM

Atsakyti