Brandos darbą pradeda rengti ir III gimnazijos klasės mokiniai

Iki 2019 m. sausio 15 d. III gimnazijos klasės mokiniai turėjo pasirinkti rengti brandos darbą. Jį pasirinko 217 mokinių. Brandos darbą mokiniai galės rengti nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 d. iki 2020 m. pavasario.
Baigiant mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas, III gimnazijos klasėje pasirinktas ir daugiau negu metus rengiamas brandos darbas turės tokį patį statusą ir tokią pačią reikšmę, kaip ir IV gimnazijos klasėje mokinio rengiamas brandos darbas. Mokinys, pasirinkdamas rengti brandos darbą III gimnazijos klasėje, jam turės daugiau laiko.
Šie mokiniai brandos darbą rengs pagal 2018–2019 ir 2019–2020 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukciją mokiniams, pradedantiems brandos darbą rengti III gimnazijos klasėje.
Brandos darbą pasirinkusiems mokiniams ir jų vadovams bei būsimiems vertintojams rekomenduojame susipažinti su Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skelbiamomis brandos darbo rengimo ir vertinimo rekomendacijomis, darbų aprašais ir jiems parengtais komentarais.
Mokiniai, kurie šiuo metu nepasirinko rengti brandos darbo III gimnazijos klasėje, galės pasirinkti jį rengti IV gimnazijos klasėje – 2019 m. rudenį.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/886/