Briuselyje, Europos mokykloje, atsidaro nauja lietuviška sekcija

Briuselio II Europos mokykloje rugsėjo 2 d. pradeda veikti naujai įsteigta Lietuviška vidurinio ugdymo sekcija. Dešimt mokinių gamtos, tiksliųjų ir humanitarinių mokslų čia mokysis gimtąja lietuvių kalba.
Iki šiol lietuviai mokiniai visus dalykus mokėsi kita kalba, dauguma – angliškoje sekcijoje, tačiau visada buvo mokomi lietuvių kalbos ir baigdami mokyklą laikydavo lietuvių gimtosios kalbos egzaminą. Visose Briuselio II vidurinės mokyklos klasėse 2015–2016 mokslo metais mokysis 72 lietuviai mokiniai.

Pasibaigus pirmajai devynerius metus trukusiai Lietuvos komandiruotų mokytojų kadencijai, darbą Briuselio II ir Liuksemburgo I Europos mokyklose pradeda Švietimo ir mokslo ministerijos konkursą laimėję keturi pradinio ugdymo ir du vidurinio ugdymo mokytojai, padėsiantys mokyti ir kitų šalių mokinius.

Pradinio ugdymo Lietuvių sekcija Briuselio II Europos mokykloje veikia nuo 2006 m. Šiemet mokslo metus pradeda apie 90 pradinukų ir 30 ikimokyklinio amžiaus lietuvių vaikų.

Europos mokyklos veikia pagal Europos mokyklų statutą, patvirtintą Europos Sąjungos šalių narių tarpvyriausybine konvencija. Šiose mokyklose mokosi Europos Sąjungos institucijose, NATO, tarptautinėse organizacijose dirbančių darbuotojų vaikai. Baigdami Europos mokyklą mokiniai gauna Europos bakalaureato diplomą, prilygstantį brandos atestatui. Šios mokyklos siekia sudaryti sąlygas skirtingų tautybių vaikams mokytis jų gimtosios kalbos. Lietuvių kalbos mokoma aštuoniose Europos mokyklose, jos mokosi daugiau nei du šimtų lietuvių mokinių.

Šaltinis čia

Atsakyti