Dainius Razauskas. Lizdeikos gija lietuvių dvasinėje tradicijoje

Maloniai sutikus „Liaudies kultūros“ redakcijai, dalijamės dr. Dainiaus Razausko straipsniu, skelbtu 2017 metų pirmame numeryje.  Primename, kad „Liaudies kultūra“ – puikus žurnalas, kurį verta skaityti kiekvienam humanitarui ir besidominčiam humanitariniais klausimais.

Pagal legendą, Lizdeika tarsi paukštis buvo rastas lizde. Tad aptariami ir keturi simboliškai reikšmingi paukščio požymiai: atsiradimas lizde, dvigubas gimimas (pirma paukštė padeda kiaušinį, paskui iš jo išsirita paukštytis), sugebėjimas skristi ir giedojimas.
Razauskas_LK_2017_1

Informacijos šaltinis: http://lituanistusamburis.lt/dainius-razauskas-lizdeikos-gija-lietuviu-dvasineje-tradicijoje/