Dangus baltų religijoje ir mitologijoje

2017 m. balandžio 6-7 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (X) DANGUS BALTŲ RELIGIJOJE IR MITOLOGIJOJE

Konferencija siekiama suburti įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, religijotyros, archeologijos, kalbotyros, menotyros, literatūrologijos – tyrinėtojus ir pakviesti pasigilinti į dangaus sampratą atspindinčius vaizdinius ir idėjas.
Konferencijos organizacinė grupė: habil. dr. Nijolė Laurinkienė, dokt. Šarūnė Valotkienė, dokt. Vita Džekčioriūtė-Medeišienė
Velius skaitymai X 2017_ programa
LLTI_logo