Dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamine naudojamų suskaitmenintų privalomų programos autorių kūrinių

2018 metų balandžio 16–20 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiami suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai, kuriais mokiniai galės naudotis per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Mokyklų administracija ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai turėtų sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su šių kūrinių formatu.

Mokiniai per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienai 14 kandidatų grupei bus skiriami ne mažiau kaip du kompiuteriai. Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu kandidatas galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios. Kiekvienas kandidatas, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, galės naudotis kompiuteriu vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių. Likus iki egzamino pabaigos pusantros valandos, jei kandidatas kompiuteriu nepasinaudojo ar pasinaudojo tik 10 minučių, jis kompiuteriu galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių. Kaip ir anksčiau, bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir dvikalbiais žodynais.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/802/