Diktantas „Odė moterystei“ (su SKYRYBOS paaiškinimais)

Skelbiamas 2019 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Dovilė Filmanavičiūtė. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

    Dovilė Filmanavičiūtė

 Odė moterystei

   Visas pasaulis, [S1] regis, šiandien eina iš proto. Šlovinkit genialų gamtos meno kūrinį, [S1sako jie, šlovinkit moterį. Ir tikrai – (, / / 🙂 [S2S3] tai vyksta, (-) [S3] būkim pašlovintos. Vyrai gatvėse ūmai pasitempia, [S3] apie tuos, [S4] kurie namuose, nė nedrįstu užsiminti. Tulpių [S5] ir hiacintų pardavėjai trina nuo ankstyvo pavasario sužvarbusias rankas [S5] ir švenčiančiųjų pinigų prisotintus kapšus – [S3] taip stipriai eina visi iš proto.
O kas esu aš visame tame šurmulyje? [S6] Sėdžiu(,) [S7smaugiama vis augančio pilvo, [S4] kuriame rytą [S8] vakarą vyksta karatė čempionatai, ir galvoju, [S4] kas esu iš tiesų. Moteris su dviem širdimis? [S6] Motina? [S6] Bent jau žmogus? [S6]
Juk jūs visą mano trumpą gyvenimą kažko iš manęs tikėjotės, [S5] vis slėgėt mano jaunus pečius savo lūkesčiais, [S5] graužėt priekaištų angliarūgšte. Tiek, [S4] kiek siūliau, niekad nebuvo pakankama, [S3] vis negana.
Tu, [S9vaikeli,(-) [S1sakėt jūs,(-) privalai būti savo vietoje. Stropi mokykloje, [S5] nuolanki darbe, [S4] kad tik koks vyras(,) [S2] šiukštu(,) nepamanytų tave esant per daug drąsią, [S5] per daug akiplėšą, [S5] per daug svajoklę. Tik tada nutiks jis,(–) [S10lizingu finansuojamas gyvenimas,(–/ ) ir didysis to gyvenimo pasiekimas (–) [S10] vaikai. Garsiai nekalbėk, [S5] aštriai nejuokauk,(-) [S1sakėt jūs. Moteriai taip nedera(,) [S11] ir tik pabandyk bent ko nors iš to sąrašo neišpildyt… Tu (–) [S12] nevykėlė. Ar bent jau ne tokia sėkminga, [S4] kokios būna moterys iš dailių viršelių, [S13postringaujančios apie gebėjimą akimirksniu būti viskuo ir visur, [S1kitaip tariant, būti supermoterimi, [S4] į kurią lygiuosis visos kitos.
Net jei ir pavyks, [S4] neužmik ant laurų,(-) [S1sakot jūs. Padėsi karjerą į stalčių, [S4] kad būtum gera mama? [S6] Tu (–) [S12] perekšlė. Bėgsi į biurą iš gimdymo palatos? [S6] Tu (–) [S12] beširdė. Ir visų nepatenkinsi.
Kelyje Abu Dabis–Reikjavikas–Vilnius [S14] netikėtai nutvilko mintis:(- / ,) [S3S4] o kas bus, [S4] jei mums gims dukra? [S6]
Kaip srauniausia pasaulio upė prašniokščia visas mano gyvenimas. Viltys, [S5] nerimas, [S5] pasiekimai [S5] ir netektys – [S10] ilgas(,) [S15nenutrūkstantis savęs paieškų krioklys, [S13užgriūvantis visu savo svoriu [S5ir jėga. Kas bus, [S4] jei mums gims dukra? [S6] Kas, [S4] jei dar viena moteris? [S6]
Pavyzdžiui, [S1] raudonplaukė mergaitė [S16] styrančiomis kasomis ir skirtingomis kojinėmis. „Snobai nesupras niekada tavo noro įsikarti į medį, – valiūkiškai mirkteltų Astrida. – Spjauk kauliuką ant žemės, [S5] laimėk „Kiaurabambio“ varžybas. Vis dar bijai? [S6]“ [S17] Bijau.
Pro lėktuvo langą pamatau vandenyną(,) [S11] ir nerimas nuslūgsta. Tegul ji ateina. Dar viena neaprėpiama galybė, [S5] stiprybė. Ieškanti, [S5] klausianti, [S5] jautriai besidairanti į mus visus, [S4] kai nebežinia, [S4] kokias dar viltis reikėtų pateisinti, [S4] kad taptų tobula. Kurianti, [S5] visa apglėbianti, [S5] guodžianti, [S5] raminanti, [S5] savo meile kiekvieną paglostanti. Jos vaikai (–) [S12] visas pasaulis. Turbūt taip į pasaulį ateina moteris. Žmogus, [S13pasitinkamas su užprogramuotais visų mūsų lūkesčiais. Būsima motina, [S13pratęsianti šį „mirk(,) [S8gyvenk, [S5bet pateisink“ [S14ciklą.
O kas šiandien esu aš? [S6]
Aš ta, [S4] kuri kviečia: [S3] šlovinkim moterį! Ir nebūtinai tik šiandien(,)(–/ ) [S18] Kovo 8-ąją.

___________________

   Suskliausti galimi skyrybos ženklai ir jų variantai. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai (jeigu jų ne vienas, tai atskirti pasviruoju brūkšniu; prireikus atkreipti dėmesį, kad ženklo gali nebūti, po pasvirojo brūkšnio rodomas tuščias tarpas). Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos pusės būtų klaida. Emociniai ženklai kaip variantai tradiciškai nenurodomi, tačiau klaidomis nelaikomi, ypač jei intonaciškai gali būti motyvuoti.

SKYRYBOS PAAIŠKINIMAI

[S1] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 6.1 punktą įterpinys išskiriamas kableliais (rečiau – brūkšniais). Diktante įterpiniai regis, kitaip tariant, pavyzdžiui intonaciškai neutralūs, todėl skiriami kableliais.

Labiau pabrėžiami ir priduriamuoju santykiu su visu sakiniu susiję įterpiniai gali būti skiriami brūkšniais arba kableliais, diktante – sako jie, sakėt jūs.

[S2] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 8.1 punktą modalumą rodantys žodžiai ar junginiai gali būti išskiriami, jei norima jiems suteikti įterptinį pobūdį. Modaliniai žodžiai, kaip ir įterpiniai, gali būti išskiriami ir brūkšniais. Diktante žodis tikrai autorės išskirtas kartu su jungtuku (dar žr. S3), o šiukštu neišskirtas.

[S3] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 10.1 punktą sudėtinių bejungtukių sakinių dėmenys atskiriami kableliu, kabliataškiu, brūkšniu ar dvitaškiu. Reiškiant išvardijimą, gretinimą tarp dėmenų paprastai rašomas kablelis, diktante: tai vyksta, būkim pašlovintos (dėl ekspresijos šiame sakinyje galimas ir brūkšnys); vyrai gatvėse ūmai pasitempia, apie tuos […] nė nedrįstu užsiminti; niekad nebuvo pakankama, vis negana (dar žr. S5).

Reiškiant apibendrinimą, išvadą tarp sudėtinio bejungtukio sakinio dėmenų paprastai rašomas brūkšnys. Diktante: pardavėjai trina […] rankas ir […] kapšus – taip stipriai eina visi iš proto.

Esant aiškinamiesiems santykiams, tarp dėmenų rašomas dvitaškis, diktante: Kelyje Abu Dabis –Reikjavikas–Vilnius netikėtai nutvilko mintis: o kas bus, jei mums gims dukra? Aš ta, kuri kviečia: šlovinkim moterį! Ir tikrai: tai vyksta (šiuo atveju ir tikraitraktuojamas kaip sakinio ekvivalentas, bet jis gali būti ir neskiriamas arba skiriamas kitaip kaip modalinis žodis, žr. S2.
Du pirmieji sakiniai gali būti skiriami ir pagal tiesioginės kalbos taisykles: Kelyje Abu Dabis–Reikjavikas–Vilnius netikėtai nutvilko mintis: „O kas bus, jei mums gims dukra?“; Aš ta, kuri kviečia: „Šlovinkim moterį!“

[S4] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 8.1 punktą šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais. Šalutinis dėmuo gali būti vartojamas prieš pagrindinį dėmenį ar po jo, sakinio pradžioje, pabaigoje ar viduryje, gali būti įsiterpęs į pagrindinį dėmenį ar jungiamas prie kito šalutinio dėmens. Diktante šalutiniai dėmenys prie pagrindinių jungiami jungiamaisiais žodžiais kurie, kuriame, kiek, kokios, į kurią, net jei, kad, kai, kokias, kuri.

Konstrukcija nebežinia kokias galėtų būti neskiriama, jei šalutinis dėmuo būtų sustabarėjęs, intonaciškai ir semantiškai suaugęs su pagrindiniu dėmeniu. Diktante nesustabarėjimą rodo intonacija ir šalutinio dėmens struktūra.

Sakinį nutvilko mintis, o kas bus […] taip pat įmanoma skirti kaip sudėtinį prijungiamąjį (prieš šalutinį dėmenį eina ir mintį su bendresniu kontekstu sugretina jungtukas o).

[S5] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 3.1 punktą vienarūšės išvardijamosios sakinio dalys be jungtukų atskiriamos kableliais, diktante:
• tariniai: tikėjotės, slėgėt, graužėt; nekalbėk, nejuokauk; spjauk, laimėk; nebuvo pakankama, [buvo] negana;
• pažyminiai: stropi, nuolanki; per daug drąsią, per daug akiplėšą, per daug svajoklę; ieškanti, klausianti, besidairanti; kurianti, apglėbianti, guodžianti, raminanti, paglostanti;
• veiksniai: viltys, nerimas, pasiekimai; galybė, stiprybė.

Nekartojamaisiais jungtukais ir, ar, arba, nei sujungtos vienarūšės sakinio dalys neatskiriamos (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 3.2 punkto pastabą). Diktante: tulpių ir hiacintų; rankas ir kapšus; pasiekimai ir netektys; svoriu ir jėga.

Kableliu atskiriamos vienarūšės sakinio dalys, sujungtos jungtukais o, bet, tačiau, tik(žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 3.3 (b) punktą). Diktante: mirk gyvenk, bet pateisink.

[S6] Po sakinių, ištariamų klausiamąja intonacija, rašomas klaustukas.

[S7] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 4 punktą išplėstos dalyvinės, pusdalyvinės ar padalyvinės aplinkybės gali būti išskiriamos kableliais, jei norima paryškinti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą. Neišskyrimas nelaikomas klaida – klaida skirti iš vienos pusės. Diktante: [sėdžiu] smaugiama vis augančio pilvo.

[S8] Diktante pavartotas samplaikinis frazeologizmas rytą vakarą [vyksta] (reikšmė „visa laiką, nuolat“) neskiriamas. Kad kablelio nereikia, rodo ir intonacija. Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 2.1 punktą greta pavartoti artimos reikšmės ar kartojamieji žodžiai skiriami kableliu, jei suprantami kaip vienarūšės sakinio dalys, arba neskiriami, jei laikomi samplaikomis.

Frazeologiniam junginiui artima samplaika mirk gyvenk autorės taip pat neskiriama, tačiau kablelis galimas, nes toliau eina supriešinimas (plg. ar mirk, ar gyvenk, bet pateisink), ir intonacinė pauzė būtų natūrali.

[S9] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 7.1 punktą kreipinys, vienas ar su priklausomais žodžiais, išskiriamas kableliais. Diktante – vaikeli.

[S10] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 5.3 punktą po pažymimojo žodžio einantis išplėstas priedėlis be jungiamojo žodžio yra išskiriamas kableliais; pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 5.9 punktą norint pabrėžti aiškinimą priedėlis gali būti išskirtas brūkšniais, o norint parodyti tapatumą – atskirtas brūkšniu. Diktante autorė priedėlį lizingu finansuojamas gyvenimas išskiria kableliais, tačiau ne klaida išskirti ir brūkšniais ar brūkšniu iš vienos pusės.

Taip pat brūkšniu gali būti skiriama didysis to gyvenimo pasiekimas – vaikai. Tačiau kadangi priedėliu gali būti laikoma ir didysis to gyvenimo pasiekimas, pagal taisyklę skyrybos ženklas gali būti ir nededamas.

Priedėlis ilgas nenutrūkstantis savęs paieškų krioklys apibūdina vienarūšes sakinio dalis, tarsi apibendrina jas, pavadina vienu vardu, todėl skiriamas brūkšniu, ne kableliu: Viltys, nerimas, pasiekimai ir netektys – ilgas nenutrūkstantis savęs paieškų krioklys.

[S11] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 11.1 punktą sujungiamojo sakinio dėmenys, sujungti nekartojamais jungtukais ir, ar, arba, nei, gali būti atskiriami kableliu, jei norima parodyti jų prasminį ir intonacinį savarankiškumą. Diktante: Moteriai taip nedera(,) ir tik pabandyk […] neišpildyt; Pro lėktuvo langą pamatau vandenyną(,) ir nerimas nuslūgsta.

[S12] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 9 punktą vietoj praleistos tarinio jungties arba savarankiškos sakinio dalies gali būti rašomas brūkšnys, jei norima paryškinti praleidimą. Diktante: Tu [esi] nevykėlė; Tu [esi] perekšlė; Tu [esi] beširdė; Jos vaikai [yra] visas pasaulis.

[S13] Pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punktą išplėstinis derinamasis pažyminys po pažymimojo žodžio išskiriamas kableliais. Diktante: [moterys iš dailių viršelių,] postringaujančios apie gebėjimą akimirksniu būti viskuo ir visur; [krioklys,] užgriūvantis visu savo svoriu ir jėga; [žmogus,] pasitinkamas su užprogramuotais visų mūsų lūkesčiais; [motina,] pratęsianti šį […] ciklą.

[S14] Specialiosios raiškos sakinio dalis išskiriama kabutėmis, nes žodžio formomis sintaksinis ryšys nėra parodomas. Diktante – ciklo pavadinimas „mirk gyvenk, bet pateisink“. Dėl panašių priežasčių klaida nelaikytinas ir maršruto pavadinimo „Abu Dabis–Reikjavikas–Vilnius“ išskyrimas kabutėmis, nors maršrutų pavadinimai paprastai neišskiriami.

[S15] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 2.2 punktą pažyminiai prieš pažymimąjį žodį, nurodantys ne vieno pagrindo požymius, bet rašančiojo laikomi lygiaverčiais, gali būti atskiriami kableliais kaip vienarūšiai. Diktante: ilgas(,) nenutrūkstantis [krioklys].

[S16] Po pažymimojo žodžio einantis nederinamasis pažyminys, išreikštas įnagininku, neskiriamas (žr. Privalomosios skyrybos taisyklių 5.1 punkto 2 pastabą), diktante: [mergaitė] styrančiomis kasomis ir skirtingomis kojinėmis.

[S17] Diktante įterpti įsivaizduojami „Pepės Ilgakojinės“ autorės Astridos Lindgren žodžiai. Jie išskirti pagal Privalomosios skyrybos taisyklių 12.6–12.7 punktų nuostatas:

„Snobai nesupras niekada tavo noro įsikarti į medį, – valiūkiškai mirkteltų Astrida. – Spjauk kauliuką ant žemės, laimėk „Kiaurabambio“ varžybas. Vis dar bijai?“

Įsivaizduojamai kalbai išskirti tinka būtent skyrimas kabutėmis (brūkšniai – akivaizdžiam dialogui). Tolesnis „Bijau“ yra autorės atsakymas į iškeltą klausimą, todėl jis tekste neišskirtas.

[S18] Pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 3.1 punktą vienavardės sakinio dalys be jungiamųjų žodžių gali būti išskirtos kableliais (arba brūkšniais), jei suprantamos kaip aiškinamosios. Diktante autorės išskirta kableliu: šiandien, Kovo 8-ąją, tačiau taisyklingi ir tokie variantai: šiandien – Kovo 8-ąją; šiandien Kovo 8-ąją.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/diktantas-ode-moterystei-su-skyrybos-paaiskinimais