Džiuljeta Maskuliūnienė, Regina Kvašytė, Kazimieras Župerka. Konkuruojantys žodžiai „pensininkai“ ir „senjorai“

Jau ne pirmus metus viešojoje kalboje konkuruoja pensininkas ir senjoras. Norėdami susidaryti išsamesnį lietuvių visuomenės požiūrio į tuos žodžius vaizdą, autoriai atliko anoniminę anketinę apklausą. Straipsnyje apžvelgiami tos apklausos rezultatai ir jos dalyvių komentarai. Taip pat nagrinėjamos senjoro atsiradimo bei paplitimo lietuvių kalboje aplinkybės ir priežastys. Trumpai aptariama, kaip su senjoru elgiamasi kitose kalbose – latvių, slovakų, lenkų. Apibendrindami autoriai teigia, kad naujoji senjoro reikšmė „vyresnio amžiaus žmogus“ mūsų kalboje jau prigijo ir ją teks įrašyti į žodynus.
senjorai

Straipsnis svetainėje skelbiamas gavus autorių leidimą, maloniai tarpininkaujant „Gimtosios kalbos“ redakcijai.

Primename, kad jau vyksta „Gimtosios kalbos“ prenumerata.
Užsakykime žurnalą kiekvienai mokyklai.