EBPO PISA pasiekimų tyrimai: mokinių matematinis raštingumas ir skaitymo gebėjimai išlieka stabilūs

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinio EBPO PISA tyrimų rezultatai, kurie rodo penkiolikmečių skaitymo gebėjimus, gamtamokslio ir matematinio raštingumo rezultatus ir jų kaitą. Lietuvos mokiniai pirmąkart dalyvavo elektoriniame tyrime.

„Praeitą savaitę džiaugėmės Lietuvos ketvirtokų ir aštuntokų tarptautinių IEA TIMSS tyrimų rezultatais. Šiandien pristatome kitą tarptautinį tyrimą, kuris rodo, kad Lietuvos penkiolikmečių rezultatai yra panašūs į Izraelio, Islandijos, Italijos, Vengrijos, Maltos, Vengrijos, Slovakijos, Kroatijos, Graikijos ar Latvijos. Džiaugiamės, kad šiek tiek padaugėjo aukščiausius skaitymo gebėjimų lygmenis pasiekusių mokinių dalis, taip pat šiek tiek pakilo vaikinų skaitymo gebėjimų rezultatai“, – sakė švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Ji pabrėžė, kad penkiolikmečiai turėjo demonstruoti ne tik ir ne vien gamtamokslį, matematinį raštingumą, skaitymo gebėjimus, bet ir gebėjimą naudotis elektronine testavimo aplinka, kurios Lietuvoje neturėjome, bet ketiname įdiegti. Nuo 2009 m. matematinio raštingumo rezultatas išlieka stabilus. 2015 m. Lietuvos merginos pasiekė tą patį rezultatą, kaip ir 2012 m., o vaikinai pademonstravo tik 1 tašku žemesnį rezultatą. Skaitymo gebėjimų srityje mūsų mokinių rezultatai kaitaliojasi: nuo 2006 m. stebimas skaitymo gebėjimų rezultatų stabilumas, pagerėjimas 2012 m. (net 9 taškų) ir 2015 m. suprastėjimas 5 taškais. Nuolat gerėję gamtamokslio raštingumo mokinių rezultatai paskutinio ciklo metu nukrito, nes atsirado kompiuterinis testavimas, interaktyvios užduotys, naujienos ugdymo procese.

Pasak G. Krasauskienės, būtina kryptingai tobulinti švietimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir pedagogų rengimą, gerinti bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo proceso aprūpinimą moderniomis mokymo priemonėmis.

Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslis raštingumas panašus, kaip Italijos, Vengrijos, Kroatijos, Buenos Airių (Argentinos) ir Islandijos. Lietuva (475 taškai) yra 36–38 pozicijoje iš 70, statistiškai žemiau už EBPO šalių vidurkį. 33 šalių rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni už Lietuvos rezultatus. 2015 m. net 19 šalių gamtamokslinio raštingumo rezultatai statistiškai reikšmingai nukrito, taip pat ir sėkmingiausiose pasaulio šalyse: Honkonge, P. Korėjoje, Suomijoje.

Lietuvos penkiolikmečių matematinis raštingumas panašus, kaip Latvijos, Maltos, Vengrijos ir Slovakijos. Lietuva (478 taškai) yra 36 pozicijoje iš 70, statistiškai žemiau už EBPO šalių vidurkį. 33 šalių rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni už Lietuvos rezultatus.

Lietuvos penkiolikmečių skaitymo gebėjimų rezultatai panašūs, kaip Izraelio, Buenos Airių (Argentinos), Vengrijos ir Graikijos. Lietuva (472 taškai) yra 39 pozicijoje iš 70, žemiau už EBPO šalių vidurkį. 36 šalių rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni už Lietuvos rezultatus. Tik 10 šalių 2015 m. skaitymo gebėjimų rezultatas statistiškai reikšmingai pakilo. Rezultatai nukrito ir tokiose aukštus pasiekimus demonstravusiose šalyse kaip Honkongas, P. Korėja, Japonija.

Tarptautinis penkiolikmečių PISA tyrimas vertina bebaigiančių privalomąjį ugdymą mokinių sukauptas žinias, išvystytus gebėjimus ir nuostatas – tai, kas reikalinga visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiuose tyrimuose mokinių pasiekimai tiriami pagal įvairius kriterijus: ugdymo sritis, kompetencijas, nuostatas, pasiekimų lygmenis. Renkama informacija apie mokinio namų aplinką, šeimos socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą.

PISA tyrimuose Lietuvoje 2015 metais dalyvavo 6525 penkiolikmečiai iš 311 lietuvių, lenkų ir rusų dėstomąja kalba dirbančių mokyklų.

Tarptautinį penkiolikmečių tyrimą PISA (angl. Programme For International Student Assessment, PISA) vykdo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (angl. Organisation For Economic Co-operation and Development, OECD).

Pristatymo pranešimo skaidres galite rasti čia:

http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes/tarptautiniai-tyrimai

http://www.nec.lt/10/.

Daugiau informacijos:

dr. Rita Dukynaitė, EBPO PISA valdybos narė; tel. (8 5) 219 11 23,

Mindaugas Stundža, tarptautinio PISA tyrimo koordinatorius Lietuvoje, tel. (8 5) 250 2797.

Komunikacijos skyrius
Logo-SMM

Atsakyti