Ekskursija po parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“ su Elena Bradūnaite-Aglinskiene

Visa savo kūrybine veikla poetas ir publicistas Kazys Bradūnas (1917–2009) formavo lietuvių egzilio kultūros pamatą, kurio kertinis akmuo yra tapatybę išsaugantis ir ją liudijantis menas. K. Bradūno prasminga egzistencija neatsiejama nuo literatūros, dailės, muzikos, teatro, kitų dvasinės bei intelektualiosios išraiškos formų.

Paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“ LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejuje baigėsi, o nespėjusius jos aplankyti, kviečiame žiūrėti 2018 m. kovo 3 d. 12 val. vykusios ekskursijos įrašą.

Parodoje akcentuojamas K. Bradūno ryšys su Lietuvos menu, tapusiu svarbiu šaltiniu jo pasaulėjautai. Kelionių į Europą metu jis stengėsi pamatyti garsiausius meno paminklus, o jų vizijos vėliau atgimdavo poezijos posmais, patetiškais komentarais atvirlaiškiuose artimiesiems, pastabomis užrašų knygelėse. Bradūnų šeimos archyvą parodai dosniai atvėrė poeto dukra etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Meno kolekciją ekspozicijoje papildo rinktiniai Lietuvos dailės muziejaus kūriniai, kuriuos lydi poeto įvairiomis progomis rašyti komentarai, ir K. Bradūno autobiografiniai prisiminimai, paties poeto eilėraščių skaitymai – garso ir vaizdo dokumentai, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Youtube_Logo_mini