Erikos Petunovienės tapybos darbų paroda „deTALES“

2018 m. spalio 22 – lapkričio 12 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje eksponuojama Erikos Petunovienės tapybos darbų paroda „deTALES“.Parodos pavadinime užkoduota dviguba prasmė – „detalės“ ir „pasakos“. Pasakos užima ypatingą vietą lietuvių kultūroje – jomis perteikti pagrindiniai mūsų tautos pasaulėvaizdžio elementai. Tamsa ir pavojus, šviesa ir saugumas, gudrumas, ramybė, žmonių, gyvūnų ir mistinis anapusinis pasaulis pasakose perteiktas parabolėmis, perkeltine prasme. Paveiksluose matyti noras mūsų kultūrinį paveldą perteikti aktualia forma. Kartu jie yra mįslė – ar stebėtojas sugebės įžvelgti detalėmis išreikštas paveikslo prasmes bei idėjas ir kurį iš daugelio paveiksle susipynusių siužetų jis atpažins – kas pamatys karalių, kas drakoną, kas gudrią lapę arba valtį ramiame vandenyje… Paveikslai yra dviprasmiški, lygiai taip pat kaip ir pasakos, kuriose tikroji istorija apie bendražmogiškas vertybes, moralines nuostatas ir būdus, kuriais blogis yra nugalimas gėrio, slypi po spalvingo pasakojimo rūbu.

Erika Petunovienė (AYTĖ) įgijo LEU dailės ir technologijų magistro laipsnį. Menininkė – abstraktaus stiliaus atstovė, jos paveikslai išsiskiria dinamiškumu, šiuolaikišku polėkiu ir drąsa, emocingi, ekspresyvūs, kontrastingo kolorito. Tapydama E. Petunovienė mėgsta eksperimentuoti, naudoti skirtingas medžiagas ir technikas, kurias jungia į visumą. Jos kūryba atspindi holistinį požiūrį į pasaulį.

Informacijos šaltinis: http://www.mab.lt/lt/naujienos/2315