Etnokultūrinis žurnalas „Saulės arkliukai“ keliasi į internetinę erdvę

2013 metais dienos šviesą išvydęs intelektinėje „Liaudies kultūros“ žurnalo dirvoje išaugęs naujas etnokultūrinis žurnalas jaunimui „Saulės arkliukai“ nuo šių metų balandžio mėnesio persikels į internetinę Alkas.lt erdvę.

Kad būtų aiškiau, kaip plečiasi žurnalas pereidamas į internetą, kuo jis domėsis, pateikiame skyrelių apibūdinimus:

Į Diskusijas labai kviečiame įsitraukti akademinę visuomenė, jaunuomenę, visus portalo „Alkas“ skaitytojus ir išsisakyti kuo įvairiausiais klausimais. Pripažinkime, rūpesčio kelia daug dalykų, tik būtų gerai, kad bediskutuodami ieškotume ir rastume gerų pasiūlymų.

Kultūros teorijų labirintuose bus supažindinama su žinomiausiomis pasaulio kultūros teorijomis ir šiuolaikinėmis pasaulio bei lietuvių siūlomomis kultūros sampratomis, atliekamais tyrimais, naujų mokslo krypčių formavimusi, kultūros filosofijos dalykais ir pan. Tikimės ne tik sausų straipsnių, bet ir įdomių dialogų, gal netgi polilogų.

Iš mokslo tyrimų. Tai vieta, skirta mokslininkams, šioje erdvėje ir jaunųjų mokslininkų tyrimai, o temų laukas labai platus. Nuo senovės tyrinėjimų iki dabartinės kultūros sociologijos ir antropologijos.

Etninės kultūros paveldas. Laikomės principo, kad etninės kultūros paveldas nėra tik muziejinė vertybė, tad, pateikdami informaciją apie jos artefaktus, savitumą ir vertę, nuolat pabrėšime jos kūrybinę galią prisidėti prie šiuolaikinės kultūros plėtros ir tapatumo išlaikymo. Daug dėmesio bus skiriama senajai baltų kultūrai ir religijai ir jos bei krikščioniškosios kultūros sanpynoms.

Gyvoji tradicija. Tai autentika, besipinanti su naujovėmis. Nagrinėjant gyvosios tradicijos reiškinius bus siekiama išryškinti kuo įvairiausias autentiškų ir naujų elementų sąsajas, kūrybišką jų naudojimą taikantis prie šiandienos pasaulio. Rubrikoje daug erdvės bus teikiama geriausiems sambūriams, pavieniams atlikėjams, tradicijų tęsėjams. Jų veiklos pristatymas ir išsakytas požiūris turėtų paskatinti skaitytojus veiklai ir saviraiškai.

Subkultūros, arba grupės ir aplinkos. Turint omeny visuomenių nevienalytiškumą, šia rubrika bus stengiamasi atskleisti priežastis, lemiančias naujų subkultūrų, arba grupių, radimąsi, apibūdinti jų pasaulėžiūrą ir vertybes bei santykį su visuomene publikuojant profesionalių tyrėjų parengtus straipsnius ir kalbinant pačių subkultūrinių grupių atstovus.

Ugdytojai ir ugdytiniai: portretai, veikla, požiūriai. Ši rubrika skirta dialogui ar polilogui užmegzti tarp ugdytojų ir ugdytinių dalijantis gerąja ir/ar blogąja patirtimi ir aiškinantis nesutampančias nuomones, pvz., dėl jaunuolio fizines galias viršijančių mokymosi krūvių ir to pasekmes, dėl požiūrio į vis labiau plintančias patyčias ne tik mokykloje, bet jau ir viešojoje erdvėje ir dažną abejingumą ar nežinojimą, kaip padėti jų akivaizdoje, kitais moralės stokos kasdieniame gyvenime, žiniasklaidoje, mokymo ir mokslo įstaigose, darbovietėse klausimais. Bandysime subtiliai prisidėti prie jaunimo egzistencinių problemų nagrinėjimo.

Keliauk lėtai: Tėvynės pažinimas – istorija, kraštovaizdis, artefaktai, miesto kultūra. Ši rubrika platesnio pobūdžio, orientuojanti į visą tautos paveldą ir jo pažinimą.

Kitos kultūros. Pirmiausia bus stengiamasi išsamiau supažindinti su kaimyninių šalių kultūra ir mūsų sąsajomis, kitomis kultūromis iš arčiau, atskleidžiant paprastų žmonių gyvenimą ir pasaulėžiūrą, etninį paveldą ir kt.

Mes skaitome knygas. Apžvalgos, recenzijos, informacija ir kt.

Margos pievos: renginiai. Apžvalgos, įspūdžiai, vertinimai, informacija etc.

Praktiniai patarimai. Ši rubrika skirta etninės kultūros ugdytojams rengiant renginius, šventes, rengiantis pamokoms etc. Nepatrukdys ji ir jaunimui.

Kadangi idėjos gimsta dirbant, atsirado ir dvi rubrikos, skirtos drabužiams. Mados istorija bus labiau skirta istorinėms drabužių kelionėms, o Mados tinklaraštininke patys su jumis kursime madą. Atsiras darbo ir Fotogalerijos sudarytojams.

„Saulės arkliukų“ redakcija labai kviečia visus bendradarbiauti ir bendrauti.

Visa informacija čia.

Atsakyti