Europos kalbų diena. LKD sveikinimas-kreipimasis

Lietuvių kalbos draugijos ir savo vardu sveikinu visus su Europos kalbų diena, džiaugdamasi ir didžiuodamasi, kad lietuvių kalba – viena archaiškiausių gyvųjų pasaulio kalbų – ne tik puošia, bet ir turtina ES, suteikdama jai ir istoriškumo, ir solidumo, ir gyvybingumo.

Šia gražia proga, taip pat pažymint Lietuvių kalbos kultūros metus ir artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kviečiu visus, neabejingus lietuvių kalbai, burtis į Lietuvių kalbos draugijos skyrius – ir Lietuvoje, ir užsieniuose, kad kartu su visais Lietuvoje aktyviai veikiančiais vienuolika skyrių su nauja energija ir entuziazmu tęstume dar 1935 metais Prano Skardžiaus pradėtus lietuvių kalbos puoselėjimo darbus.

LKD pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė

LKdraugija

Su LKD galima susisiekti el.paštu: lkdraugija@gmail.com

XVII suvažiavime, įvykusiame 2018-09-23,
išrinkta LKD valdyba:
Genovaitė Kačiuškienė (pirmininkė),
Bonifacas Stundžia (pirmininkės pavaduotojas),
Rita Urnėžiūtė (sekretorė),
Kęstutis Kaminskas,
Vidas Valskys.

Lietuvių kalbos draugijos XVII suvažiavime, rugsėjo 23 d. vykusiame Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje, išrinkta LKD taryba: Albinas Drukteinis (Klaipėda), Vidas Garliauskas (Vilnius), Birutė Goberienė (Panevėžys), Ona Laima Gudzinevičiūtė (Šiauliai), Genovaitė Kačiuškienė (Šiauliai), Kęstutis Kaminskas (Vilnius), Vitalija Karaciejūtė (Vilnius), Irena Kruopienė (Vilnius), Vilma Leonavičienė (Vilnius), Algirdas Malakauskas (Šiauliai), Aldona Pauliukaitienė (Jurbarkas), Bonifacas Stundžia (Vilnius), Vilija Šemetienė (Kazlų Rūda), Rita Urnėžiūtė (Vilnius), Vidas Valskys (Vilnius).

LKD skyriai ir kontaktai

■ AKMENĖS SKYRIUS
Naujoji Akmenė
V. Kudirkos g. 5–56
Pirmininkas Aloyzas Vilkys
n. tel. (8 425) 52 057

■ JURBARKO SKYRIUS
Jurbarkas
Dariaus ir Girėno g. 96
Pirmininkė Aldona Pauliukaitienė
tel. (8 447) 70 165
el. p. a.pauliukaitiene@jurbarkas.lt

■ KAZLŲ RŪDOS SKYRIUS
Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka
Vytauto g. 21, LT-69415 Kazlų Rūda
Pirmininkė Eugenija Kazlauskienė
el. p.Vilija.Semetiene@kazlurudasvb.lt

■ KELMĖS SKYRIUS
Kelmės rajono savivaldybė
Pirmininkė dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė
Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė
tel. 8 610 44048
el. p. gudzinev@gmail.com

■ KLAIPĖDOS SKYRIUS
Klaipėdos universitetas
Baltijos pr. 83–51
Pirmininkas Albinas Drukteinis
tel. (8 46) 23 43 61
el. p. albinas.drukteinis@ku.lt

■ PANEVĖŽIO SKYRIUS
Pirmininkas Eugenijus Urbonas
n. tel. (8 45) 43 22 77
mob. 8 682 34 244
Sekretorė Birutė Goberienė
d. tel. (8 45) 58 29 37
mob. 8 682 40 911
el. p. birute.goberiene@panrs.lt

■ PLUNGĖS SKYRIUS
Vis. org. „Lietuviškas žodis“
Plungė
Mozūrų g. 13
Pirmininkė Irena Stonkienė
el. p. stonkiene.irena@gmail.com

■ RASEINIŲ SKYRIUS
Raseiniai
Pieninės g. 5-47
Pirmininkas Petras Baužys
el. p. rasa.tamusauskiene@raseiniai.lt

■ RIETAVO SKYRIUS
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija
Pirmininkė Jūratė Budginienė
tel. (8 448) 68 652; 68 607
el. p. juratebud@one.lt

■ ŠAKIŲ SKYRIUS
Klubas „Žodžio tėviškė“
Šakių raj., Lukšių vid. mokykla

■ ŠIAULIŲ SKYRIUS
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38
Pirmininkas Algirdas Malakauskas
mob. 8 699 45 174
el. p. algirdasm@cr.su.lt

■ UTENOS KOLEGIJOS GRUPĖ
Utenos kolegija
Maironio g. 7
Pirmininkė Rima Žarskutė
el. p. prodekanevtf@utenos-kolegija.lt