Evalda Jakaitienė. Palydėtas į gimtąją Žemaitiją. In memoriam Vincas Urbutis

Atsisveikindama su kolega, profesorė Evalda Jakaitienė rašo: „Vincas Urbutis buvo ir išliks didžiausias autoritetas dabartiniams ir ateities baltų kalbų žodžių kilmės ir darybos tyrėjams. Visą savo gyvenimą jis dirbo tyliai, nesiafišuodamas, nelaukdamas pagyrimų. Dirbo pačiam mokslui. Be jokios abejonės, profesorius buvo tikras ir didis mokslininkas.“

GK 2015 07 Vincas Urbutis

Nekrologas spausdintas „Gimtojoje  kalboje“ (2015-7)

Atsakyti