Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 155-osios gimimo metinės

Rašytoja, publicistė ir pedagogė, filantropė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė gimė 1861 m. kovo 18 (30) d. Puziniškio dvarelyje, Panevėžio r., inteligentų bajorų šeimoje. Rašytojos tėvas Jonas Leonas Petkevičius, baigęs Kijevo universiteto medicinos fakultetą, vertėsi gydytojo praktika, motina Malvina Chodakauskaitė buvo baigusi Vilniaus gimna­ziją. Iš mažumės Petkevičių šeimoje Gabrielei buvo įdiegtas požiūris, kad gyvenime svarbiausia – meilė artimajam ir demokratiškas santykis su kitu, nepriklausomai nuo jo turtinės padėties, tautybės, vartojamos kalbos.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943)
Viktorija Daujotytė. Ką pasakyti Bitei, Gabrielei Petkevičaitei?
Viktorija Daujotytė. Pilietė iš Panevėžio
Nijolė Raižytė. Panelė siuntė obuolių
Nuveikė daugiau negu visos kitos
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Ona Tijūnėlienė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – lietuvių tautos mokytoja ir auklėtoja
Virtuali paroda

Atsakyti