Gegužės 2–31 d.: paroda „Lietuvos valstybę kūrėme kartu: JAV lietuvių bendruomenės veikla 1951–2018 m.“

Naujienos iliustracija2019-ieji paskelbti Pasaulio lietuvių metais, jiems skiriama gausybė renginių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyksiančioje parodoje atskleidžiama, kad Amerikos lietuviai visada buvo ir yra glaudžiais ryšiais susisieję su Lietuva ir joje vykstančiu gyvenimu.

Lietuvių išeivija yra sudėtinė Lietuvos istorijos dalis – net ir palikę savo Tėvynę lietuviai dirbo ir dirba jos labui. Tai labai akivaizdžiai liudija vieninga kova už Lietuvos nepriklausomybę: įvairių šalpos fondų kūrimas, finansinė parama, stiprus propagandinis darbas, JAV ir Lietuvos politinių, ekonominių, kultūrinių santykių užmezgimas bei stiprinimas. Vienas iš 1951 m. susikūrusios JAV lietuvių bendruomenės uždavinių taip pat buvo kova už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Mūsų šaliai atkūrus nepriklausomybę, ši JAV lietuvius vienijanti organizacija palaiko ryšius su Lietuva, bendradarbiauja su jos valstybinėmis bei visuomeninėmis institucijomis, prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo išeivijoje, padeda Lietuvai megzti ir plėtoti ryšius su JAV valdžios bei verslo atstovais.

Pagrindinis JAV lietuvių bendruomenės tikslas – išlaikyti lietuviškumą ir jį perduoti ateities kartoms. JAV lietuvių bendruomenė rūpinasi lietuvišku švietimu, kultūrine, moksline, visuomenine, socialine, ekonomine, religine, sportine ir kitokia veikla, bendradarbiauja su kitomis JAV lietuviškomis organizacijomis, JAV nevyriausybinėmis organizacijomis bei valdžios institucijomis, supažindina JAV visuomenę su Lietuva. JAV lietuvių bendruomenės  veikloje dalyvauja lietuvių kilmės asmenys ir jų ne lietuviai sutuoktiniai.

Ši paroda atspindi garbingą JAV lietuvių bendruomenės istoriją ir supažindina su šiandienine išeivijos lietuvius vienijančia organizacijos veikla.

Trumpai apie parodą

Data gegužės 2–31 d.
Laikas bibliotekos darbo laiku
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Partneriai ir rėmėjai JAV lietuvių bendruomenė, Lietuvių fondas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“