Giedrius Subačius. In memoriam Vincas Urbutis (1929–2015)

Pasitraukė iškilus baltistas, lituanistas, kalbininkas, etimologas, žodžių darybos specialistas, leksikografijos istorikas profesorius Vincas Urbutis (1929-02-26– 2015-07-12). visą gyvenimą dirbęs Vilniaus universitete, jis parašė daug reikšmingų mokslo monografijų, studijų, straipsnių. Buvo gimęs Petraičių kaime (Mažeikių raj.). Palaidotas Židikuose. apdovanotas Lietuvos mokslo premija (1999).
In_memoriam_Vincas_Urbutis_1929_2015

Atsakyti