„Globalios Lietuvos“ apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus skirtas „Amerikos balso“ lietuvių skyriui

Gruodžio 27 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvavo septintuosiuose „Globalios Lietuvos“ apdovanojimuose Nacionalinėje filharmonijoje, skirtuose pagerbti visame pasaulyje Lietuvos labui dirbančius tautiečius.

Šių metų „Globalios Lietuvos“ apdovanojimai skirti už pritrauktas investicijas, įdiegtas tarptautines inovacijas, verslo ryšių kūrimą, patirties perdavimą regionams, Lietuvos vardo garsinimą. Užsienio reikalų ministerijos teikimu už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas skirtas „Amerikos balso“ lietuvių skyriui.

„Net ir sunkiausiais sovietų okupacijos metais JAV lietuvių ir JAV vyriausybės pastangomis įkurtas „Amerikos balso“ radijo lietuvių skyrius buvo veržlus laisvo žodžio skleidėjas, padrąsinimas, priminimas, tikras laisvės spindulys, pasiekdavęs už geležinės uždangos įkalintus Lietuvos žmones. Apdovanojimas skiriamas už tai, kad jūsų veikla ilgus metus buvo tuo ypatingu tiltu tarp okupuotoje Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje gyvenusių lietuvių ”, – pabrėžė ministras.

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ bangomis laidos lietuvių kalba pradėtos rengti nuo 1951 metų vasario 16 dienos iš Niujorko ir buvo transliuojamos 53-ejus metus (iki 2004 metų.) „Amerikos balso“ lietuviškų laidų klausytojai girdėjo daug istorinės reikšmės asmenybių pasisakymų.

Globalios Lietuvos apdovanojimais siekiama pagerbti svarbiausius užsienyje gyvenančių lietuvių ir su Lietuva susijusių asmenų pasiekimus profesinėje srityje prisidedant prie Lietuvos vardo garsinimo. Apdovanojimus globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, rengia VšĮ „Global Lithuanian Leaders”, bendradarbiaujant su Prezidentūra ir Užsienio reikalų ministerija.

Informacijos šaltinis: http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/globalios-lietuvos-apdovanojimas-uz-viso-gyvenimo-nuopelnus-skirtas-amerikos-balso-lietuviu-skyriui