Grafikos ir iliustracijų paroda „Ilgiausių metų Ą ir Ę!”

Nuo lapkričio 19 d. kviečiame į bendro lenkų ir lietuvių projekto „Ilgiausių metų Ą ir Ę!“ parodą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur sužinosite apie kalbos reikšmę formuojantis lietuvių ir lenkų tautinei savimonei bei tapatybei, jų būdui, mąstysenai, pasaulio suvokimui.

Pagrindinė parodos „Ilgiausių metų Ą ir Ę!“ veikėja – kalba. Kokia ji mums svarbi, pavaizdavo puikūs lenkų ir lietuvių dailininkai grafikai, iliustratoriai: Józef’as Wilkoń’is, Andrzej’us Strumiłło, Małgorzata Gurowska, Patricija Bliuj-Stodulska, Stasys Eidrigevičius,  Kęstutis Kasparavičius, Bronius Leonavičius, Sigutė Chlebinskaitė, Deimantė Rybakovienė, Inga Dagilė, Vaiva Braškutė ir kt. Įvairiais stiliais ir technika jie atskleidžia sudėtingą ir nuo žmogaus neatsiejamą kalbos reiškinį. 2018 m. ir Lietuva, ir Lenkija mini nepriklausomybės atkūrimo 100-metį. Abi kalbos ilgą okupacijų laikotarpį buvo gujamos iš viešojo gyvenimo, o tai skatino lietuvių ir lenkų tautinę savimonę.

Menininkai savo darbais mėgina atsakyti į klausimą, ar kalba yra genas, kurį paveldime ateidami į pasaulį, ar galbūt kultūros elementas, kurį įsisaviname iš savo aplinkos. Grafikos ir knygų vaikams iliustracijų paroda „Ilgiausių metų Ą ir Ę!“ primins mums, kad kalba ir šneka yra gyva, sudėtinga ir nepaprasta materija.

Iš pasakojimo vaizdais apie kalbos formas, funkcijas, ritualus, apraiškas, evoliuciją radosi grafiniai bei kultūriniai tiltai, juk titulinės Ą ir Ę raidės yra tiek lietuvių, tiek lenkų abėcėlėje. Iš istorijos pasaulio persikeldami į dabartį, kviečiame į kalbos šventę.

Parodos atidarymas vyks lapkričio 19 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skaitykloje.

Atidarymo programa:

  • diskusija „Jurata, knyga, cukrus ir arbata“ apie kalbų gyvavimą ir sąsajas. Dalyvauja kalbininkės sociolingvistės: dr. Loreta Vaicekauskienė (Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas), dr. Kinga Geben (Vilniaus universitetas), dr. Aneta Lewińska (Gdansko universitetas). Diskusijos moderatorė Inga Mitunevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka),
  • viktorina jaunimui.

Parodą papildys turininga renginių programa, kuri jauniesiems lankytojams pateiks daug netikėtumų: diskusijų, iliustratorių dirbtuvių, žaidimų…

  • Lapkričio 27 d. (antradienį) ir gruodžio 4 d. (antradienį) – parodos lankymas su kuratorių palyda (lietuvių ir lenkų k.) vaikams bei jaunuoliams, dalyvausiantiems kūrybinėse dirbtuvėse, kurias surengs Mažojo princo fondas „Visa Lietuva skaito vaikams“, Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (registracija mokykloms el. paštu info@vlsv.lt),
  • Gruodžio 8–9 d. (šeštadienį ir sekmadienį) 12.00–13.00 val. (Vilniaus mokytojų namuose kartu su knygos festivaliu vaikams ir jaunimui „Vaikų Kalėdų sala“) ir 15.00–00 val. (Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje) – susitikimai su dailininkais ir iliustruotojų dirbtuvės (lenkų k., vertimas į lietuvių k.),
  • Gruodžio 9 d. (sekmadienį) 15.15–45 val. – ekspertės, tyrinėtojos dr. Małgorzat’os Cackowsk’os (Gdansko universitetas) paskaita „Apie kalbinius ir vaizdinius tekstų jauniausiems aspektus“ (lenkų k., vertimas į lietuvių k.),
  • Gruodžio 9 d. (sekmadienį) 16.00–45 val. – parodos uždarymas ir vakaronė: trumpas parodos katalogo pristatymas, padėkos raštų bei „Baltijos sirenų“ statulėlės už indėlį propaguojant lenkų grafikos, iliustravimo ir knygos meną Lietuvoje įteikimas (lietuvių k.).

Įėjimas į visus renginius nemokamas.

Organizatoriai: fondas Bałtyckie Syreny (Gdanskas), Lenkijos institutas Vilniuje, Mažojo princo fondas „Visa Lietuva skaito vaikams“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Adomo Mickevičiaus institutas.

Partneriai: knygų festivalis „Vaikų Kalėdų sala“, Lietuvių kalbos institutas.

Projektą lėšomis remia Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, vykdanti 2017–2022 m. daugiametę programą „Nepriklausoma“ ir Adomo Mickevičiaus institutas, vykdantis dotacijų programą „Kultūros tiltai“.

Informacijos šaltinis: http://lki.lt/grafikos-ir-iliustraciju-paroda-ilgiausiu-metu-a-ir-e/