Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą

Skaudi žinia iš Greifsvaldo. Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą. Iškilo didelė grėsmė, kad studentai nebeteks galimybės mokytis lietuvių kalbos.

Prašom palaikyti Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutą ir pasirašyti peticiją prieš galimą šio instituto uždarymą. Kviečiame platinti peticijos nuorodą tarp bičiulių ir pažįstamų, remiančių unikalias universitetines lietuvių bei latvių kalbų studijas Vokietijoje.

Institutų studentų atstovybės peticiją prieš universiteto etatų apskritai mažinimą, o kartu ir prieš baltistikos panaikinimą, rasite čia: https://www.openpetition.eu/petition/online/ivairaus-mokslo-skatinimas-ir-islaikymas-greifsvaldo-ernsto-moritzo-arndto-universitete

Birželio 24 d. Greifsvaldo universiteto Filosofijos fakulteto, kuriam pavaldus ir Baltistikos institutas, taryba balsuos, kokias taupymo priemones įgyvendinti. Be kitų priemonių, numatoma visiškai panaikinti baltistikos bakalauro studijų programą.

Šiuo metu baltistikos magistro studijos Greifsvaldo universitete sudaro tik mažą dalį jungtinės tarpdisciplininės magistrantūros programos. Tad panaikinus savarankišką baltistikos bakalauro studijų programą, liktų tik baltistikos profesūra „be kariuomenės“ – nauji studentai nebebūtų priimami. Taip būtų užkirstas kelias ugdyti jaunus mokslininkus ir susilpninta gilias akademines šaknis turinti baltistikos tyrimų tradicija Vokietijoje.

Visuotiniame studentų susirinkime birželio 2 d. didžioji dauguma iš dalyvavusių studentų, kurių universitete iš viso yra 11200, vienbalsiai nutarė reikalauti iš rektorato, kad nemažintų numatytų 17 Filosofijos fakulteto etatų. Pasirašydami peticiją ir mes, parodysime, kad baltistikos mokslas reikšmingas ne tik Vokietijai, bet ir Lietuvai bei visam pasauliui.

Greifsvaldo Baltistikos institutas yra paskutinė Vokietijos ir vienintelė vokiškai kalbančių šalių aukštojo mokslo įstaiga, siūlanti visų pakopų universitetines baltistikos studijas: bakalauro, magistro ir daktaro.
2013 m. 20-metį šventusio instituto istoriją skaitykite čia: Baltistica, 2013, 48 (1), p. 144-151.

Atsakyti