Hebrajų ir jidiš kalbų perrašos lotyniškais ir lietuviškais rašmenimis taisyklės

2018 m. spalio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtos hebrajų ir jidiš kalbų perrašos lotyniškais ir lietuviškais rašmenimis taisyklės. Kaip pabrėžė darbo grupės vadovė dr. Lara Lempertienė, ,,plėtojantis žydų kultūros bei istorijos, biblistikos, jidiš literatūros tyrimams, svarbu pavadinimus perteikti ne bereikalingai egzotizuotomis, o natūraliomis lietuvių kalbai formomis“.

2018 m. spalio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje dr. Lara Lempertienė ir VU doc. dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė pristatė darbo grupės parengtas perrašos taisykles:

Hebrajų kalbos pasiūlyta trejopa perraša: tiksli perraša (lotynizacija), supaprastinta tarptautinė perraša, lietuviška supaprastinta fonetinė perraša. Siekiant perteikti kuo autentiškesnį skambėjimą, gali būti naudojami skirtingi kai kurių raidžių ir balsių perrašos variantai.

Jidiš kalba, kaip viena iš žydų kalbų, naudoja tą patį, kiek adaptuotą hebrajų kalbos raštą. Taisyklėse teikiamas lotyniškasis atitikmuo pagal Žydų mokslo instituto (YIVO) bendrinės jidiš kalbos rašybos taisykles ir supaprastinta lietuviška perraša.

Šios perrašos taisyklės parengtos atsiliepiant į unifikuotos perrašos poreikį išaugus Lietuvos žydų istorijos ir kultūros tyrimams, plėtojantis biblistikos studijoms – nagrinėjant šaltinius hebrajų ir jidiš kalbomis. Taisyklės sėkmingai taikomos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos skyriaus darbe.

Darbo grupės vadovė dr. Lara Lempertienė atkreipė dėmesį, kad taisyklės orientuotos labiau į visuomenės nei į siauros akademinės bendruomenės poreikius. Plėtojantis žydų kultūros bei istorijos, biblistikos, jidiš literatūros tyrimams, svarbu pavadinimus perteikti ne be reikalo egzotizuotomis, o natūraliomis lietuvių kalbai formomis.

Kalbos komisijos narys VU prof. Bonifacas Stundžia pasidžiaugė, kad perrašų variantai artėja prie lietuvių kalbai parankesnių variantų. Taisyklėms pritarta bendru sutarimu.

Darbo grupės tolesniuose planuose – teminiai su žydų apeigomis, kalendoriumi, aplinka, virtuve susijusių žodžių sąrašai.

Parengė Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

VLKK