Įgyvendinamos Valstybinės kalbos politikos gairės sustiprins lietuvių kalbos prestižą

 

Vyriausybė patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Plane numatytos priemonės, skirtos valstybinės kalbos statusui įtvirtinti ir lietuvių kalbos prestižui stiprinti. Jomis siekiama užtikrinti kalbos lankstumą ir dinamiką, stiprinti lietuvių kalbos statusą daugiakalbės Europos sąlygomis, užtikrinti visavertį valstybinės kalbos funkcionavimą visose viešojo vartojimo srityse. Pasiūlytos priemonės taip pat turėtų padėti užtikrinti bendrinės kalbos modernumą, atsinaujinimą ir gausinti jos išteklius visuomenės poreikiams tenkinti.

Sprendžiant šiuos uždavinius bus parengta ilgalaikės valstybinės kalbos politikos strategijos projektas ir Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2021–2027 m. gairių projektas, rengiamos diskusijos su žiniasklaidos, akademinės bendruomenės ir visuomenės atstovais lietuvių kalbos prestižo stiprinimo klausimais, konferencijos Lietuvos ir užsienio mokyklų mokytojams lituanistams, įgyvendinami kiti veiksmai.

Taip pat numatoma parengti ir atnaujinti visuomenei aktualius bendrinės lietuvių kalbos leksikos ir gramatikos normų šaltinius, rengti ir atnaujinti kalbos rekomendacijas, parengti internetinę „Literatūros enciklopediją“, rekomendacijas dėl asmenvardžių rašymo civilinės būklės aktų įrašuose civilinių metrikacijų darbuotojams, rengti tarmių sklaidos ir kitas priemones.

Žymi dalis patvirtinto plano priemonių yra skirtos lietuvių kalbos mokymui ir mokymuisi. Jomis siekiama užtikrinti galimybę mokytis lietuvių kalbos ir mokytis lietuvių kalba visais Lietuvos švietimo sistemos lygmenimis, skatinti įvairių dalykų mokytojų ir dėstytojų kalbos tobulinimą ir lietuvių kalbos mokymą bei mokymąsi užsienyje.

Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą parengė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaryta darbo grupė. Parengti tokį planą įpareigojo Seimas, 2018 m. birželio 27 d. nutarimu patvirtinęs Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires.

Valstybinės kalbos politikos gairės yra kalbos politikos planavimo dokumentas, kuriame nustatomi pagrindiniai artimiausių penkerių metų valstybinės lietuvių kalbos politikos principai, tikslai, uždaviniai, sprendimo būdai.

Informacijos šaltinis: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/igyvendinamos-valstybines-kalbos-politikos-gaires-sustiprins-lietuviu-kalbos-prestiza