Informacija apie LKD XVIII suvažiavimą

2018 m. rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Tytuvėnų piligrimų centre (Maironio g. 2A) vyks Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavimas. Pagal įstatus suvažiavime svarstomi tik į darbotvarkę įtraukti klausimai.
Suvažiavimo dalyviai, be darbinių klausimų, galės diskutuoti apie du išklausytus pranešimus, kuriuos skaitys LKI viršininkas Donatas Smalinskas ir VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis.
Suvažiavimo delegatų pietumis besirūpinantys organizatoriai maloniai prašo  rugsėjo 26-27 d. informuoti, kiek žmonių iš LKD skyriaus planuoja atvykti.
Informaciją siųsti LKD sekretorei Ritai Urnėžiūtei el. paštu lkdraugija@gmail.com

Po suvažiavimo numatyta edukacinė pažintinė programa.

LKdraugija