Informacija apie seminarą

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. gruodžio 1–20 d. kviečia dirbančius 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus ir VBE vertintojus į dviejų dienų mokymus „Rašinys ugdymo procese ir per egzaminą“.

Seminarai vyks:

• gruodžio 1–2 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje (Čiobiškio g. 1, Vilnius) Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų ir  Visagino savivaldybių  ir Utenos apskrities mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;

• gruodžio 5–6 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre (Baltijos pr. 51, Klaipėda) Klaipėdos ir Tauragės apskričių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;

• gruodžio 6–7 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje (vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys)  Panevėžio ir Šiaulių apskričių lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojams;

• gruodžio 13–14 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje (Čiobiškio g. 1, Vilnius) Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojams;

• gruodžio 14–15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44, Kaunas) Kauno apskrities mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojams;

•  gruodžio 19–20 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje (Čiobiškio g. 1, Vilnius) Vilniaus  miesto mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojams;

• gruodžio 19–20 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre (P. Butlerienės g. 3, Marijampolė)  Alytaus ir Marijampolės apskričių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.

Visų renginių pradžia – 12.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 val. Būtina turėti patvirtintus 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijus, nes su jais bus dirbama.

Visų renginių pradžia – 12.00 val. Dalyvių registracija nuo 11.30 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti mokymuose ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Dalyviams bus išduoti pažymėjimai. Mokytojams, dalyvavusiems vieną dieną mokymuose, bus išduodamos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą.

Meilė Čeponienė
Ugdymo plėtotės centro
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. +370 5 277 9881