Informacija apie XV LKD suvažiavimą

LKdraugijaRugsėjo 26 d. Vilniaus universitete įvyko LKD XV suvažiavimas ir seminaras „Lietuvių kalbos draugija ir mokykla praeityje ir dabar“, skirtas LKD 80-mečiui. Suvažiavime išklausytos ir patvirtintos LKD pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko ataskaitos, išrinkta taryba ir revizijos komisija, dirbsiančios iki
2017 m. pabaigos.

KD taryba (valdybos narių pavardės paryškintos): Albinas Drukteinis, Vidas Garliauskas, Birutė Goberienė, Ona Laima Gudzinevičiūtė, Kęstutis Kaminskas, Vitalija Karaciejūtė, Irena Kruopienė, Vilma Leonavičienė,
Algirdas Malakauskas, Violeta Meiliūnaitė (pirmininko pavaduotoja), Aldona Pauliukaitienė, Bonifacas Stundžia (pirmininkas), Vilija Šemetienė, Rita Urnėžiūtė (sekretorė), Vidas Valskys.

Revizijos komisija: Gintautas Akelaitis (pirmininkas), Emilija Gedraitienė,
Regina Venckutė.

Atsiradus siūlymų dėl nario mokesčio dydžio, balsavimu nuspręsta mokestį didinti. Nuo 2016 m. LKD nariai mokės metinį 5 eurų mokestį, o studentai ir pensininkai kaip ir anksčiau – simbolinį 1 euro mokestį.

Išsamesnė informacija apie suvažiavimą ir seminarą paskelbta „Gimtosios kalbos“ rugsėjo mėn. numeryje.
LKD XV GK 2015 09

Maloniai kviečiame visus lituanistus stoti  ir į LKD gretas.
Daugiau informacijos galima gauti el. paštu
lkdraugija@gmail.com

Atsakyti